Thị trường

Doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2019 đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước (11,5%), thể hiện nhu cầu tiêu dùng trong dân tăng; thị trường tiêu thụ được mở rộng, lượng cung hàng hóa dồi dào.

Doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng

Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm hàng hóa bán lẻ tự động. Ảnh: Diệu Hoa

Theo nhận định của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm nay đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước (11,5%), thể hiện nhu cầu tiêu dùng trong dân tăng. Lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào, đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Thị trường tiêu thụ được mở rộng, đa dạng hóa các hình thức khuyến mại góp phần làm sôi động thị trường trong những tháng đầu năm 2019.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước tính đạt 409,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý II/2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 1,9% so với quý trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng khá: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Dương...

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng năm nay ước tính tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bình Định, Phú Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng... đều tăng.

Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng ước tính tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác 6 tháng ước tính tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Tin mới lên