Tài chính

Doanh thu và lợi nhuận First Real tiếp tục giảm mạnh trong Quý II/2020

Báo cáo tài chính Quý II/2020 của Công ty CP Địa ốc First Real (FIR – HoSE) ghi nhận mức doanh thu lẫn lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đều đã giảm mạnh so với cùng kỳ 2020.

Doanh thu và lợi nhuận First Real tiếp tục giảm mạnh trong Quý II/2020

Các mục tiêu đưa ra tại Đại hội cổ đông năm 2021 của FIR đang đứng trước nhiều thách thức khi doanh thu và lợi nhuận 2 quý liên tục đều không đạt.

Báo cáo tài chính quý II/2021 của Công ty CP Địa ốc First Real (FIR – HoSE) ghi nhận mức doanh thu lẫn lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với mức doanh thu thuần của FIR trong quý II/2021, mức doanh thu được ghi nhận đạt 29,2 tỷ đồng, giảm 6,3 tỷ đồng so với năm 2020, Đại diện FIR giải trình, nguyên nhân của sự giảm sút là do tình hình chung của thị trường bất động sản có phần giảm sút dẫn đến doanh thu cùng kỳ giảm.

Các mục tiêu đưa ra tại Đại hội cổ đông năm 2021 của FIR đang đứng trước nhiều thách thức khi doanh thu và lợi nhuận 2 quý liên tục đều không đạt.

Cũng trong quý II/2021, giá vốn bán hàng chiếm 9,4 tỷ đồng, tăng 0,9 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020; chi phí bán hàng ghi nhận 7 tỷ đồng, tăng 1,05 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do FIR tăng chi phí bán hàng cho các đơn vị môi giới để xúc tiến thị trường. Cũng trong quý này, chi phí quản lý doanh nghiệp FIR chỉ ở mức 4,8 tỷ đồng, giảm 3,8 tỷ đồng so với năm trước.

Về lợi nhuận, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý II/2021 đạt 7 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 5,5 tỷ đồng, giảm 6,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4,1 tỷ đồng, giảm 4,3 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020 (giảm 48,77%).

Theo kế hoạch, trong năm 2021, FIR đặt mục tiêu tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Trong đó, doanh thu thuần đạt 350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các hoạt động kinh tế xã hội vẫn còn chịu những tác động đáng kể, trong đó bao gồm cả lĩnh vực bất động sản, FIR chắc chắn sẽ gặp không ít những khó khăn trong việc hiện thực hóa mục tiêu. 

Riêng trong quý I/2021, doanh thu FIR đạt 36,96 tỷ đồng, giảm 26,44 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 6,3 tỷ đồng, giảm 11,68 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020.

Cũng theo thông tin công bố mới đấy của FIR, đơn vị này hiện đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 90% xuống 18% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Bất động sản Protech. Điều này đồng nghĩa với việc Protech - trụ cột chính của mảng môi giới bất động sản đã không còn là công ty con của First Real.

Tin mới lên