Tài chính

Năm 2021, First Real (FIR) đặt mục tiêu gấp đôi doanh thu, gấp rưỡi lợi nhuận sau thuế

(VNF) - Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến được tổ chức vào ngày 29/3 tại Đà Nẵng.

Năm 2021, First Real (FIR) đặt mục tiêu gấp đôi doanh thu, gấp rưỡi lợi nhuận sau thuế

Năm 2021, First Real (FIR) đặt mục tiêu gấp đôi doanh thu, gấp rưỡi lợi nhuận sau thuế

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2021, ban lãnh đạo FIR đặt mục tiêu 350 tỷ đồng doanh thu thuần và 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 98,6% và 45,4% so với thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, năm nay, doanh nghiệp sẽ tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới phân phối, môi giới các sản phẩm bất động sản. Mặt khác, công ty tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư các dự án với mục tiêu đồng hành cùng với chủ đầu tư các dự án trong quá trình phát triển sản phẩm; đẩy mạnh hoạt động đầu tư, góp vốn với chủ đầu tư để mua dự án.

Ngoài ra, ban lãnh đạo FIR cũng trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%, đây là cổ tức bằng cổ phiếu, dự kiến được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể, dự kiến trong quý III/2021 hoặc quý IV/2021.

Một thông tin đáng chú ý khác, đó là doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa 15,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định.

Thêm vào đó, FIR cũng dự kiến phát hành quyền mua cổ phiếu trong năm 2021, số tiền thu được nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp như bổ sung vốn trong công ty con và công ty liên kết; mua cổ phần và phần vốn góp trong các công ty khác; đầu tư vào dự án mới của công ty và các mục đích khác.

Quý I/2021 (niên độ kế toán 1/10/2020 - 31/12/2020), FIR ghi nhận doanh thu đạt 37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng, lần lượt giảm 42% và 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 44,4% lên 67,4%.

Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của FIR tăng nhẹ so với đầu năm lên 551 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn là 257 tỷ đồng, chiếm 47% tổng tài sản; tồn kho là 120 tỷ đồng, chiếm gần 22%; bất động sản đầu tư là 59 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/3, cổ phiếu FIR tăng 400 đồng lên 26.050 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên