Diễn đàn VNF

Dự án PPP: Nhà đầu tư 'quá mệt mỏi' khi góp 80% vốn nhưng bị 'soi' như cơ chế đầu tư công

(VNF) - Dù hình thức hợp đồng PPP có rất nhiều lợi thế nhưng từ năm 2016 tới nay, rất ít hợp đồng dự án theo phương thức PPP được ký kết. Theo đánh giá của giới chuyên gia, đang có sự bất bình đẳng giữa nhà nước và nhà đầu tư trong quá trình thực thi các dự án PPP.

Dự án PPP: Nhà đầu tư 'quá mệt mỏi' khi góp 80% vốn nhưng bị 'soi' như cơ chế đầu tư công

PGS. TS. Trần Chủng, Chủ tịch, Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam.

Tháng 6/2020, Quốc Hội khóa 14 đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Tuy vậy, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, từ sau khi Luật về PPP có hiệu lực, hình như phương thức này không đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư mặc dù, dư địa cho huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư các dự án công cùng Nhà nước còn rất lớn. 

Qua theo dõi và tổng kết một số dự án đầu tư theo phương thức PPP trong vòng 10 năm qua, PGS. TS. Trần Chủng, Chủ tịch, Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, cho biết từ năm 2016 tới nay, rất ít hợp đồng dự án theo phương thức PPP được ký kết.

Bản chất của phương thức đối tác công tư là nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân cùng ký hợp đồng để phân chia lợi ích, rủi ro cũng như trách nhiệm của mỗi bên trong việc xây dựng công trình hay cung cấp một dịch vụ công nào đó. Như vậy, hai chủ thể này là đối tác bình đẳng theo pháp luật dân sự thông qua Hợp đồng dự án.

Tuy vậy, theo ông Chủng, Luật về PPP không có điều nào quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của hai chủ thể này.

Theo Luật về PPP, “Cơ quan có thẩm quyền” được quy định tại khoản 1 Điều 5 là Bộ, UBND cấp tỉnh, cơ quan được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập. Trong hệ thống hành chính quốc gia, các cơ quan này là các cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Chủng đánh giá, trong vị thế là cơ quan quản lý nhà nước nhưng khi xuất hiện trong vị thế “đối tác” thì phương thức hoạt động vẫn mang dậm dấu ấn của cơ quan công quyền, cơ quan quản lý dẫn đến sự bất bình đẳng giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư theo nguyên tắc trong hợp đồng dân sự (Hợp đồng Dự án PPP). Cơ quan có thẩm quyền luôn nghĩ mình là cơ quan nhà nước có quyền quản lý và nhà đầu tư là đối tượng bị quản lý.

"Nhiều cơ quan quản lý nhà nước dù đang ở trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng vẫn chưa thoát ra hết được tâm thế quản lý thời kỳ kinh tế bao cấp, cơ chế “xin – cho”. Các nhà đầu tư quá mệt mỏi khi các cơ quan nhà nước quản lý các dự án này với vốn tư nhân đầu tư chiếm 80% nhưng bị “soi” đủ thứ như cơ chế quản lý đầu tư công", ông Chủng nói.

Ngoài ra, quy định pháp luật trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư đặt quan hệ giữa Nhà nước và nhà đầu tư bình đẳng, hài hoà lợi ích các bên. Tuy nhiên, theo ông Chủng, trong khi cơ quan nhà nước yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện nhiều cam kết, nếu không thực hiện đúng sẽ bị xử lý vi phạm nhưng ở chiều ngược lại, cơ quan nhà nước trong nhiều trường hợp không thực hiện đúng cam kết như cấp vốn chậm, tự cắt trạm thu phí theo phương án tài chính; không tăng phí theo cam kết; mở đường song hành làm giảm lưu lượng; ra lệnh đóng trạm hay áp đặt điều kiện thu phí không dừng…, làm ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ngân hàng thì không có chế tài xử lý.

“Hậu quả để lại là nhà đầu tư BOT nản chí, không hào hứng tham gia các dự án BOT. Việc không phân định trúng và đúng quyền, nghĩa vụ của hai chủ thể này trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công-tư khiến kết quả của việc áp dụng phương thức đối tác công tư thời gian vừa qua đang còn nhiều khuyết tật, trong đó, sự mất bình đẳng giữa “nhà nước và nhà đầu tư” là nguyên nhân quan trọng không hấp dẫn các nhà đầu tư dẫn tới bầu không khí ảm đạm của môi trường đầu tư này”, ông Chủng nói.

Vì vậy, ông Chủng mong muốn hệ thống văn bản pháp luật sớm nghiên cứu, bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của hai chủ thể này trong hoạt động xây dựng theo phương thức đối tác công-tư, làm căn cứ xây dựng các hợp đồng nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng dự án theo đúng bản chất của phương thức PPP.

Tin mới lên