Hồ sơ VNF

Dự thảo đề án hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân giai đoạn 2021-2025

(VNF) - Đề án này được xây dựng dựa trên các yêu cầu về phát triển bền vững trong bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới cũng như của Việt Nam. Đặc biệt, đại dịch Covid-19, lũ lụt miền Trung, triều cường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu... càng cho thấy sự cấp thiết và quan trọng của việc phát triển kinh tế cần hài hòa với bảo vệ môi trường, ổn định xã hội.

Dự thảo đề án hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân giai đoạn 2021-2025

Để thúc đẩy phát triển bền vững, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển các mô hình kinh doanh bền vững, bao trùm, bảo vệ môi trường.

Những xu hướng và các cam kết quốc tế về phát triển bền vững mà Việt Nam tham gia ngày càng ở mức độ cao hơn, buộc các doanh nghiệp trong nước của Việt Nam phải nâng cao năng lực đáp ứng với yêu cầu mới trên thế giới, cũng như tận dụng được các cơ hội kinh doanh bền vững.

Để thúc đẩy phát triển bền vững, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển các mô hình kinh doanh bền vững, bao trùm, bảo vệ môi trường.

Cụ thể, các chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho tăng trưởng xanh để bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững; phát triển tín dụng xanh từ các ngân hàng thương mại; tiếp cận tín dụng từ Quỹ bảo vệ môi trường; phát triển sản phẩm tài chính xanh; chính sách ưu đãi về thuế, phí, đất đai cho các dự án tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường; chính sách về hỗ trợ kinh doanh bao trùm.

Việc xây dựng các mô hình kinh doanh bền vững là rất cần thiết, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới trách nhiệm xã hội, chủ động trong hoạt động sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường. Mô hình kinh doanh bền vững, sản xuất sạch hơn và công nghệ môi trường đang trở thành xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay.

Các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam đã từng bước ý thức được xu thế này và dần dần đã có những bước chuyển biến cơ bản về cả nhận thức và hành động. Tuy nhiên, quá trình triển khai của các doanh nghiệp này cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại do thiếu vốn, thiếu thông tin, cơ chế và năng lực quản trị thấp...

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Dự thảo đề án chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại đây.

Tin mới lên