Tài chính

Dược phẩm Cửu Long tuyên bố giải thể công ty con

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL) vừa có thông báo về việc giải thể công ty con do kinh doanh không có lãi.

Dược phẩm Cửu Long tuyên bố giải thể công ty con

Dược phẩm Cửu Long tuyên bố giải thể công ty con.

Cụ thể, công ty giải thể là Công ty TNHH MTV Dược phẩm Mekong. Công ty có trụ sở chính tại TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Hiện doanh nghiệp đã có thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long về việc doanh nghiệp giải thể, chấm dứt tồn tại.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, Dược phẩm Cửu Long lãi 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5 tỷ đồng.

Trong kỳ, Dược phẩm Cửu Long có 18,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 30% so với cùng kỳ trong khi các chi phí đồng loạt giảm mạnh, chi phí tài chính giảm từ 12,2 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 23% và 14,5% so với cùng kỳ nên kết quả Dược phẩm Cửu Long lãi ròng 19 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 2,5 tỷ đồng.

Năm 2020, Dược Cửu Long đặt mục tiêu kinh doanh tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu thuần là 844 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế là 104,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 279 tỷ đồng. 

Theo kế hoạch này, Dược Cửu Long sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án lớn, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của công ty như như mở rộng nhà máy sản xuất viên nang rỗng giai đoạn 4, dự kiến tăng thêm công suất 2,4 tỷ nang/năm; xây dựng mới nhà máy Vật tư y tế thông qua Công ty cổ phần Thiết bị y tế Benovas với công suất 480 triệu sản phẩm/năm. 

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Dược Cửu Long sẽ tiếp tục tập trung mở rộng và phát triển hệ thống bán hàng, đào tạo nâng cao nhân sự, tập trung xây dựng nhóm hàng chiến lược, có doanh số lớn và lợi nhuận cao hoặc những dòng sản phẩm khác biệt, ít đối thủ cạnh tranh.

Tin mới lên