Tài chính tiêu dùng

EVNFinance được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 400 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có văn bản số 3920/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance).

EVNFinance được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 400 tỷ đồng

EVNFinance được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 400 tỷ đồng.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc EVNFinance tăng vốn điều lệ thêm tối đa 397,4 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2018, 2019 theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của EVNFinance thông qua.

Theo NHNN, EVNFinance có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty (đối với nội dung vốn điều lệ) sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

Được biết, năm 2020, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 285 tỷ đồng, tăng 2% so với kế hoạch; tổng tài sản đạt 28.804,9 tỷ đồng, tăng 31% so với kế hoạch; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,32%, tỷ lệ an toàn vốn ở mức 11,04%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra mới đây, EVNFinance đã thông qua một số nội dung quan trọng cho năm 2021. Theo đó, trong năm nay, EVNFinance sẽ triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Năm 2021, EVNFinance đặt mục tiêu lợi nhuận là 320 tỷ đồng, tăng 12% so với lợi nhuận năm 2020 để đảm bảo lợi ích của cổ đông, hoàn thành tốt vai trò hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp.

Nói về mục tiêu lợi nhuận năm 2021, đại diện lãnh đạo công ty cho biết: “Năm 2021 có thể sẽ là một năm nhiều khó khăn đối với nền kinh tế đất nước do sự tác động của dịch bệnh. Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 12% cũng là một mục tiêu thách thức đối với EVNFinance. Để bám sát mục tiêu và đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2021, EVNFinance đang quyết liệt tái cơ cấu, đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số để tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh cũng như kiểm soát rủi ro”.

Đại hội cũng thông qua đề án bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 cho EVNFinance. Theo đó, ông Phạm Trung Kiên trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ông Lê Long Giang trúng cử thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách. Việc bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát dựa trên yêu cầu thực tế đối với chiến lược phát triển và mở rộng của EVNFinance trong giai đoạn tiếp theo.

Tin mới lên