Ngân hàng

Eximbank ‘thay máu’ ban điều hành, tái sắp xếp cho ‘Eximbank Mới’

(VNF) – Eximbank vừa có động thái cải tổ lại ban điều hành với việc miễn nhiệm 8 Phó Tổng giám đốc và tổ chức lại 9 Khối và Trung tâm/phòng ban thành 7 Khối. Việc tái sắp xếp này là một phần của các khởi xướng chiến lược trung và dài hạn của ngân hàng này thuộc dự án "Eximbank Mới".

Eximbank ‘thay máu’ ban điều hành, tái sắp xếp cho ‘Eximbank Mới’

Eximbank đang tái sắp xếp lại bộ máy - một phần của chiến lược "Eximbank Mới"

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa đưa ra thông báo về việc tổ chức lại Hội sở chính, theo đó, ngân hàng này đang cải tổ Hội sở chính để tinh gọn bộ máy quản lý và nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định.

Phía Eximbank cho biết, việc tái sắp xếp này là một phần của các khởi xướng chiến lược trung và dài hạn của ngân hàng thuộc dự án "Eximbank Mới".

Eximbank đã tổ chức lại 9 Khối và Trung tâm/ Phòng ban hiện tại tại Hội sở chính thành 7 Khối, bao gồm: Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Khối Ngân hàng Bán lẻ, Khối Kinh doanh Tiền tệ, Khối Quản lý Rủi ro, Khối CNTT và Vận hành, Khối Hỗ trợ và Khối Kế hoạch Chiến lược.

Đáng chú ý, Eximbank cũng giới thiệu ban điều hành mới bao gồm 7 thành viên: Ông Lê Văn Quyết (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Ông Trần Tấn Lộc (Phó Tổng Giám đốc), Ông Đào Hồng Châu (Phó Tổng Giám đốc), Bà Đinh Thị Thu Thảo (Phó Tổng Giám đốc), Bà Văn Thái Bảo Nhi (Phó Tổng Giám đốc), Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ (Phó Tổng Giám đốc) và Ông Võ Quang Hiển (Phó Tổng Giám đốc).

Để hỗ trợ Ban điều hành, Eximbank đã bổ sung một vị trí mới quan trọng là Giám đốc cấp cao. Các Giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược kinh doanh của ngân hàng, gồm có: Ông Bùi Văn Đạo, Ông Nguyễn Văn Hào, Ông Lê Anh Tú, Ông Masashi Mochizuki và Ông Yutaka Moriwaki.

Như vậy, 2 thành viên của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (đang nắm 15%) là ông Yutaka Moriwaki và ông Masashi Mochizuki sẽ không còn giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc mà chỉ tham gia với vai trò hỗ trợ.

Ở một sự thay đổi khác, Eximbank cũng đổi cương vị của ông Trần Tấn Lộc từ Phó Tổng Giám đốc thường trực thành Phó Tổng Giám đốc. Đồng thời bổ nhiệm ông Võ Quang Hiển - Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp lớn giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc.

Trước đó, Ban điều hành của ngân hàng Eximbank gồm 15 người bao gồm Tổng giám đốc và 14 Phó tổng giám đốc. Với quyết định lần này, Eximbank đang tinh giản bộ máy điều hành thông qua việc cắt giảm 8 Phó tổng giám đốc.

Kể từ đầu năm 2017, Eximbank đã tiến hành Kế hoạch Tái cấu trúc và Chiến lược mang tên "Eximbank Mới". Sau khi tái cơ cấu tổ chức các hội đồng, ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị đã thông qua bước đột phá này ở cấp cao nhất trong ngân hàng để hoàn thành sứ mệnh của Eximbank nhằm "tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan bao gồm khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng thông qua tăng trưởng liên tục trong hoạt động kinh doanh".

Qua việc cải tổ này, mỗi thành viên Ban điều hành / Khối sẽ có nhiệm vụ và chức năng rõ ràng hơn và sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ mạng lưới chi nhánh của ngân hàng. Hội sở chính có thể nhanh chóng hành động nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và môi trường kinh doanh luôn thay đổi.

Ban lãnh đạo Eximbank cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy Dự án "Eximbank Mới".

Tin mới lên