Tài chính

FPT Retail: Doanh thu online 9 tháng đạt gần 3.000 tỷ, tăng trưởng 59,3%

(VNF) - Báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 của FPT Retail cho biết doanh thu online trong kỳ của công ty đạt 2.974 tỷ đồng, tăng trưởng 59,3% so với cùng kỳ năm 2018.

FPT Retail: Doanh thu online 9 tháng đạt gần 3.000 tỷ, tăng trưởng 59,3%

FPT Retail: Doanh thu online 9 tháng đạt gần 3.000 tỷ, tăng trưởng 59,3%.

Tính đến hết quý III/2019, Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) ghi nhận doanh thu luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt 12.427 tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 9, FPT Retail trích lập dự phòng cho khoản nợ xấu của 2 chương trình F-Friends và Subsidy, theo đó lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 292 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt 2,3%, tăng so với tỷ suất lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019.

Doanh thu mảng bán hàng trực tuyến (online) của FPT Retail đạt mức 2.974 tỷ đồng, tăng trưởng 59,3% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm tỷ trọng 23,9% tổng doanh thu FPT Retail.

Kết thúc quý III/2019, tổng số lượng cửa hàng FPT Shop là 584 và số lượng nhà thuốc Long Châu là 50. Trong đó, FPT Retail đã hoàn tất việc ký hợp đồng nhà thêm với 20 địa điểm để mở nhà thuốc Long Châu. Vì vậy, kế hoạch có 70 nhà thuốc Long Châu trong năm 2019 của FPT Retail sẽ hoàn tất trong năm nay.

Tính từ tháng 1 đến tháng 9, số lượng phụ kiện bán ra của FPT Retail là 3,9 triệu phụ kiện tăng 29% so với cùng kỳ, số lượng SIM đạt gần 680.000, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong quý III/ 2019, doanh số laptop của FPT Shop tăng 75% so với quý II và tăng 6% so với quý III/2018.

Tin mới lên