Tài chính

Gần 4 tháng, ngành thuế thu ngân sách ước đạt hơn 465.000 tỷ đồng

(VNF) - Theo đại diện Tổng cục Thuế, tính đến ngày 22/4/2019, tổng thu ngân sách do ngành thuế thực hiện ước được 465.797 tỷ đồng, đạt 33% dự toán.

Gần 4 tháng, ngành thuế thu ngân sách ước đạt hơn 465.000 tỷ đồng

Gần 4 tháng, ngành thuế thu ngân sách ước đạt gần 466.000 tỷ đồng.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho hay ngoài các yếu tố thuận lợi khách quan, thu nội địa đạt khá còn bởi trong những tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thuế đã tập trung vào công tác thu và đặc biệt là chỉ đạo chống thất thu; triển khai sơ bộ kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 theo các quyết định của Tổng cục Thuế về thanh tra, kiểm tra.

Cụ thể, các đơn vị thuế được yêu cầu thanh tra, kiểm tra tối thiểu phải đạt 19% số lượng doanh nghiệp đang hoạt động nhằm tăng cường chống thất thu; đồng thời tiếp tục triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nâng cao năng lực của cán bộ thanh tra, kiểm tra, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2019, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 8.089 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 9,28% so với kế hoạch năm 2019, với tổng số xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.333 tỷ đồng.

Qua đó, cơ quan thuế đã kiến nghị tăng thu hơn 1.786 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 247,3 tỷ đồng; giảm lỗ (chủ yếu là chuyển giá) là 4.299,6 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 842,1 tỷ đồng, đạt 47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2019 của ngành thuế, sẽ có 7.157 doanh nghiệp thuộc diện thanh tra thuế. Cùng với đó, sẽ có 79.941 doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục Thuế phân công, các cục thuế giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế cụ thể đối với từng phòng thanh tra, kiểm tra thuế cụ thể đối với từng phòng thanh tra, phòng kiểm tra thuế và phê duyệt kế hoạch năm 2019 cho từng chi cục thuế.

Cục Thuế TP. HCM và Cục Thuế Hà Nội là 2 đơn vị có tổng nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra lớn nhất cả nước lần lượt là 23.668 doanh nghiệp và 16.634 doanh nghiệp. Cục Thuế Bắc Kạn và Cục Thuế Lai Châu là hai đơn vị có tổng nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nhỏ nhất với số doanh nghiệp thuộc diện thanh tra, kiểm tra lần lượt là 132 và 133 doanh nghiệp.

Tin mới lên