Tài chính

GAS bị truy thu thuế và phạt hành chính gần 106 tỷ đồng

(VNF) - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (Mã: GAS) vừa công bố kết luận thanh tra thuế. GAS cho biết có hơn 82,6 tỷ đồng tiền truy thu thuế và hơn 23,3 tỷ đồng tiền phạt hành chính và lãi chậm nộp.

GAS bị truy thu thuế và phạt hành chính gần 106 tỷ đồng

GAS bị truy thu thuế và phạt hành chính gần 106 tỷ đồng.

GAS cho biết đã nhận được quyết định số 2241/QĐ-TCT của Tổng cục thuế về việc xử lý kết quả thanh tra của GAS về chấp hành thuế năm 2016.

Qua thanh tra, Tổng cục Thuế kết luận Tổng công ty cơ bản đã nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về thuế, thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn phát sinh một số nghiệp vụ chưa đúng dẫn đến phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

Theo đó, tổng số tiền truy thu thuế GAS phải nộp phát sinh thêm và các khoản xử lý hành chính theo quy định do chậm nộp gần 106 tỷ đồng.

Với phần truy thu thuế, do có sự khác nhau trong cách hiểu các quy định về pháp luật thuế cũng như quan điểm về ghi nhận doanh thu, chi phí và thời điểm áp dụng thuế suất tính thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thanh tra đã tính toán lại và tăng số thuế phải nộp hơn 82,6 tỷ đồng.

Trong đó bao gồm kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng 1,36 tỷ đồng, tính thiếu thuế nhà thầu nước ngoài gần 345 triệu đồng, tính thiếu thuế thu nhập cá nhân hơn 510 triệu đồng và gần 80,4 tỷ đồng tính thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với phần xử lý vi phạm hành chính về thuế, GAS cho biết tính từ số tiền thu thuế phải nộp tăng thêm, số tiền phạt hành chính và lãi chậm nộp là hơn 23,3 tỷ đồng.

Tổng công ty cho biết trong thời gian tới sẽ tiến hành rà soát lại các văn bản, chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành để đảm bảo việc hạch toán, ghi nhận chi phí đúng kỳ, đúng chế độ.

Năm 2017, GAS ước tính doanh thu sẽ đạt 62.562 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 9.750 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đầu năm 2017, GAS đặt chỉ tiêu tổng doanh thu là 51.479 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.257 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá dầu thực tế từ đầu năm đến nay trung bình là 54 USD/thùng, trong khi kịch bản giá dầu theo dự tính là 50 USD/thùng.

Trước đó, theo công bố báo cáo tài chính quý III/2017, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm của GAS đạt 47.489 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin mới lên