M&A

Giá cổ phiếu EIB tăng mạnh trước tin đồn bán 8,75% cổ phần STB

(VNF) – Theo báo cáo mới nhất của Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), giá cổ phiếu EIB hiện đang tăng mạnh trước tin đồn ngân hàng này sẽ sớm tìm phương án bán 8,75% cổ phần STB.

Giá cổ phiếu EIB tăng mạnh trước tin đồn bán 8,75% cổ phần STB

Giá cổ phiếu Ngân hàng Eximbank (EIB) tăng gần trần trước tin đồn Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ sớm chấp thuận đề nghị bán cổ phần STB của EIB.

Giá cổ phiếu Ngân hàng Eximbank (EIB) tăng gần trần trước tin đồn Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ sớm chấp thuận đề nghị bán cổ phần STB của EIB. Theo đó, EIB có thể lãi khoảng 396 tỷ đồng nếu bán cổ phần STB theo giá thị trường hiện nay. Trên thực tế, đây vẫn chỉ là tin đồn và chưa có thông tin xác nhận chính thức từ các bên liên quan.

Tiền từ bán cổ phiếu sẽ giúp EIB đẩy nhanh quá trình trích lập nợ xấu và trái phiếu VAMC. Tuy nhiên, dù việc bán cổ phiếu STB sẽ là động lực cho giá cổ phiếu EIB trong ngắn hạn, thì điều này cũng không đủ để cải thiện đáng kể tình hình tại ngân hàng này. 

Do vậy, EIB sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong vài năm tới để xử lý hết nợ xấu trước khi có thể tăng trưởng bình thường trở lại.

Lãi từ bán cổ phần STB có thể vào khoảng 396 tỷ đồng nếu bán theo giá thị trường hiện nay. EIB nắm 165 triệu cổ phiếu STB (8,75% cổ phần) từ năm 2012. Giá gốc khoản đầu tư là 10.600 đồng/cổ phiếu theo tính toán của HSC.

Do vậy, nếu EIB bán số cổ phần này ở thị giá hiện tại là 13.000 đồng/cổ phiếu thì ngân hàng này có thể hạch toán khoản lãi không thường xuyên là 396 tỷ đồng, bằng 72,5% lợi nhuận trước thuế năm 2017, theo dự báo của HSC. Điều này sẽ đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của EIB. Tuy nhiên, do hiện đã gần hết năm nên nhiều khả năng EIB sẽ bán cổ phần STB vào năm 2018.

Về phương án bán cổ phần, HSC cho rằng EIB có thể lựa chọn một hoặc toàn bộ các phương án sau: (1) Bán trực tiếp trên sàn, (2) Bán qua giao dịch thỏa thuận, (3) Bán thỏa thuận sau khi tiến hành dựng sổ để bán cho một số nhà đầu tư.

Đấu giá có thể là phương án tốt nhất nhưng sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục giấy tờ. Mỗi phương án có thuận lợi và khó khăn riêng. Tuy nhiên, với quy mô số cổ phần nắm giữ khá lớn, thì việc tổ chức đấu giá có thể tối đa hóa lợi ích về giá bán STB cho EIB.

Một khó khăn ở đây là ngân hàng này sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục giấy tờ. Ngoài ra, đối tượng nhà đầu tư sẽ mua cổ phần STB từ EIB cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Nếu bán cổ phần cho nhà đầu tư tài chính, thì ngân hàng này sẽ phải bán cho từ 2 nhà đầu tư trở lên do quy định về trần tỷ lệ sở hữu cổ phần ngân hàng là 5%. Và khi đó, tổ chức đấu giá hay dựng sổ sẽ hợp lý.

Nếu bán cho nhà đầu tư chiến lược (nhiều khả năng là 1 ngân hàng khác) thì EIB có thể bán cho 1 nhà đầu tư. Khi đó, ngân hàng này có thể chào bán riêng lẻ cho một nhà đầu tư. Tuy nhiên, số cổ phần trên lại khá nhỏ để bán cho một nhà đầu tư chiến lược, trừ khi nhà đầu tư này sẽ mua thêm để nâng tỷ lệ sở hữu sau đó tại STB. 

HSC dự báo, năm 2017, lợi nhuận trước thuế của EIB đạt 546 tỷ đồng, tăng trưởng 40,01% và lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 738 tỷ đồng, tăng trưởng 34,95%.

Tin mới lên