Bất động sản

Gia hạn mở thầu, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vẫn không có nhà đầu tư

Sau 10 ngày gia hạn mở thầu, dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, nhưng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ.

Gia hạn mở thầu, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vẫn không có nhà đầu tư

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vẫn không tìm được nhà đầu tư (ảnh minh họa)

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, trong tổng số 5 dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư theo phương thức PPP, đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu, có 4 dự án thành phần có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu (gồm các đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo); 1 dự án thành phần (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu) không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Với 4 dự án có nhà đầu tư nộp hồ sơ, bên mời thầu sẽ đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, trình phê duyệt kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật; nhà đầu tư đạt điểm kỹ thuật theo yêu cầu sẽ được tiếp tục mở và đánh giá đề xuất tài chính thông qua phương pháp vốn góp nhà nước để đánh giá về tài chính - thương mại.

Các thông số khác như thời gian hoàn vốn, mức giá dịch vụ,... sẽ được xác định cố định.

Nhà đầu tư có đề xuất giá trị vốn góp nhà nước thấp nhất và không vượt giá trị vốn góp tối đa của nhà nước đã quy định trong hồ sơ mời thầu sẽ được xem xét đề nghị trúng thầu.

Trên cơ sở kết quả đánh giá về tài chính, bên mời thầu trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; dự kiến hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12 tới (nếu không phát sinh tình huống đấu thầu phức tạp).

Đối với đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, theo đại diện Bộ GTVT, dù gia hạn thời điểm đóng thầu từ ngày 2 - 12/10 và gửi thông báo đến các nhà đầu tư qua sơ tuyển, tuy nhiên, đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu, vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ, Bộ GTVT quyết định hủy thầu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đối hình thức đầu tư.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong trường hợp việc đấu thầu các dự án thành phần không lựa chọn được nhà đầu tư.

Tin mới lên