Ngân hàng

Giải mã mức tăng lợi nhuận gấp 4 lần của MSB trong quý I/2021

(VNF) - Lợi nhuận trước thuế quý I/2021 của MSB đạt 1.147 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Giải mã mức tăng lợi nhuận gấp 4 lần của MSB trong quý I/2021

Giải mã mức tăng lợi nhuận gấp 4 lần của MSB trong quý I/2021

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với lợi nhuận trước thuế 1.147 tỷ đồng, gấp tới 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến thuận lợi ở mảng kinh doanh tín dụng là nguyên nhân quan trọng đầu tiên dẫn đến kết quả kinh doanh này. Trên thực tế, doanh thu mảng này (biểu thị qua khoản mục Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự) chỉ tăng gần 7% nhưng do giá vốn mảng này (biểu thị qua khoản mục Chi phí lãi và các chi phí tương tự) giảm tới 24% nên thu nhập lãi thuần từ kinh doanh tín dụng tăng tới 59%, đạt 1.419 tỷ đồng.

Sở dĩ giá vốn mảng tín dụng giảm mạnh, tương tự như nhiều ngân hàng khác, một phần quan trọng là do lãi suất huy động kỳ này thấp hơn rất nhiều cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, MSB cũng đẩy mạnh huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng (tăng gần 12% trong quý I/2021) - kênh ghi nhận lãi suất thấp kỷ lục trong thời gian dài kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra. Ngoài ra, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi khách hàng (CASA) của ngân hàng này cũng gia tăng đáng kể từ mức 20,4% quý I/2020 lên mức 29,2% cuối quý I/2021.

Các mảng kinh doanh phi tín dụng của MSB cũng hoạt động khá tốt trong quý đầu năm, đặc biệt là mảng mua bán chứng khoán đầu tư. Trong kỳ, mảng này đem về cho ngân hàng tới 328 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý I/2021, tổng thu nhập hoạt động (bao gồm cả mảng tín dụng và các mảng phi tín dụng) của MSB đạt 2.064 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động lại giảm mạnh 20%, xuống mức 712 tỷ đồng; chủ yếu do chi phí lương, thưởng và phụ cấp lương cho nhân viên giảm tới 36%.

Bù trừ thu nhập - chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của MSB đạt 1.351 tỷ đồng trong quý I/2021, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi chi phí dự phòng (tăng gấp 2,6 lần lên 203 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đạt mức 1.147 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Tính đến hết ngày 31/3/2021, tổng tài sản của MSB ở mức 186.907 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay đạt 89.498 tỷ đồng, tăng 12,8%; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,86%. Đáng chú ý, dư nợ cho vay lĩnh vực xây dựng tăng mạnh 55%, trở thành lĩnh vực cho vay chiếm tỷ trọng cao nhất, vượt qua lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng.

Các khoản phải thu của MSB đến cuối tháng 3 ở mức 14.096 tỷ đồng, trong đó có 8.751 tỷ đồng là các khoản phải thu có rủi ro tín dụng. Trong số này, 7.039 tỷ đồng là khoản nợ đủ tiêu chuẩn.

Vốn chủ sở hữu của ngân hàng hiện ở mức trên 17.700 tỷ đồng.

Tin mới lên