Tài chính

Hà Đô dự kiến thành lập công ty năng lượng vốn 1.200 tỷ đồng

HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập Công ty Năng lượng Hà Đô với vốn điều lệ dự kiến 1.200 tỷ đồng.

Hà Đô dự kiến thành lập công ty năng lượng vốn 1.200 tỷ đồng

Ảnh minh họa

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó, HĐQT công ty sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập Công ty Năng lượng Hà Đô với vốn điều lệ dự kiến 1.200 tỷ đồng. 

Đây là công ty con do Hà Đô sở hữu trên 90% vốn điều lệ và được thành lập trên cơ sở toàn bộ phần vốn góp của Hà Đô tại các công ty năng lượng hiện nay.

Công ty này có chức năng phụ trách đàm phán mua bán thiết bị máy móc, đấu nối, đàm phán hợp đồng mua bán điện, huy động vốn, hoàn thiện pháp lý các dự án điện, M&A và quản lý thống nhất các nhà máy điện đã chính thức vận hành.

HĐQT Hà Đô cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 1 với tổng số lượng 2,1 triệu đơn vị, tương ứng 210 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn hai năm, thời điểm niêm yết dự kiến trong quý II/2021. Các trái phiếu này có kỳ hạn hai năm, lãi suất 10,25% mỗi năm và được đảm bảo bằng tài sản. 

Toàn bộ 210 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Điện Gió Hà Đô Thuận Nam, công ty con do Hà Đô sở hữu 100% vốn, qua đó để đơn vị này đầu tư dự án Nhà máy điện gió số 7A, tỉnh Ninh Thuận.

Tin mới lên