Tài chính

Hà Giang: 46 doanh nghiệp 'om' hơn 80 tỷ đồng tiền nợ thuế

(VNF) - Cục Thuế Hà Giang vừa công khai danh sách 46 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nợ 80,4 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 20/2/2019.

Hà Giang: 46 doanh nghiệp 'om' hơn 80 tỷ đồng tiền nợ thuế

Hà Giang: 46 doanh nghiệp 'om' hơn 80 tỷ đồng tiền nợ thuế. (Ảnh minh hoạ)

Theo danh sách được Cục thuế Hà Giang công khai, Công ty TNHH đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Sơn Vũ là doanh nghiệp dẫn đầu danh sách có số nợ thuế lớn với số tiền trên 9,6 tỷ đồng. Được biết trước đó, tháng 11/2018, Cục Thuế Hà Giang cũng đã công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế và Công ty TNHH đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Sơn Vũ cũng dẫn đầu với số tiền thuế nợ trên 10,3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có số nợ thuế lớn tiếp theo là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hướng Dương nợ trên 7,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển Hà Giang nợ trên 5,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Thái Dương nợ trên 3,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Đức Sơn nợ trên 3,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Huy Hoàng nợ trên 3 tỷ đồng…

Theo báo cáo trước đó của Tổng cục Thuế, năm 2018, ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018; trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, tăng 2.661 tỷ đồng so với 31/12/2017. Trong đó: tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (-5,7%) so với 31/12/2017;

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 36.511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 5.042 tỷ đồng (+16%) so với thời điểm 31/12/2017.

Danh sách các đơn vị nợ thuế Cục thuế Hà Giang công khai lần này, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây!

Tin mới lên