Đô thị

Hà Nội: Điều chỉnh tổng mức đầu tư vành đai 4 giảm gần 1.300 tỷ

(VNF) - Theo tờ trình số 47, tổng mức đầu tư vành đai 4, sau khi được cập nhật, chỉ còn 85.813 tỷ đồng, giảm 1.285 tỷ đồng so với tờ trình số 27, giảm 9.612 tỷ đồng so với tờ trình số 2.

Hà Nội: Điều chỉnh tổng mức đầu tư vành đai 4 giảm gần 1.300 tỷ

Hà Nội điều chỉnh tổng mức đầu tư Vành đai 4 giảm gần 1.300 tỷ đồng. Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình số 47/TTr-UBND gửi Chính phủ về việc thẩm định nội dung cập nhật, bổ sung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai 4.

Đây là lần thứ tư, UBND TP. Hà Nội trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai 4, một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để có thể trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm 2022 đến nay thành phố Hà Nội có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến dự án này.

Tại tờ trình số 47 trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai 4 mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có hiệu chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn và tiến độ giải ngân; sơ bộ phương án tài chính; dự kiến tiến độ và thời gian thực hiện; một số cơ chế chính sách triển khai dự án.

UBND TP. Hà Nội cho biết ngoài việc tiếp tục cập nhật, bổ sung ý kiến của Hội đồng Thẩm định Nhà nước, UBND TP. Hà Nội đã hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Cán sự Đảng Chính phủ hôm 15/3/2022.

Theo tờ trình số 47, tổng mức đầu tư vành đai 4, sau khi được cập nhật lại, chỉ còn 85.813 tỷ đồng, giảm 1.285 tỷ đồng so với tờ trình số 27, giảm 9.612 tỷ đồng so với tờ trình số 2.

"Mức giảm rất lớn nhờ việc tính lại các chi phí, loại bỏ các hạng mục không cần thiết sẽ vừa giúp tăng tính khả thi trong phương án tài chính, vừa giảm áp lực huy động vốn cho đơn vị được giao triển khai đầu tư", tờ trình nêu rõ.

Tại tờ trình số 47, UBND TP. Hà Nội tiếp tục kiến nghị tách dự án đường vành đai 4 thành 7 dự án thành phần.

Trong đó, nhóm dự án thành phần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (3 dự án) có tổng mức đầu tư 19.590 tỷ đồng (Hà Nội khoảng 13.370 tỷ đồng, Hưng Yên 3.740 tỷ đồng, Bắc Ninh khoảng 2.480 tỷ đồng); nhóm dự án thành phần thực hiện hệ thống đường đô thị, đường song hành có tổng mức đầu tư 9.634 tỷ đồng; dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc (bao gồm cả lãi vay) trị giá 56.589 tỷ đồng.

Đối với 3 dự án thành phần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, UBND TP. Hà Nội kiến nghị sử dụng vốn ngân sách trung ương và địa phương, trong đó ngân sách trung ương khoảng 9.860 tỷ đồng. Nhóm dự án thành phần thực hiện hệ thống đường đô thị, đường song hành sẽ sử dụng toàn bộ ngân sách địa phương, trong đó Hà Nội 5.395 tỷ đồng, Hưng Yên 1.509 tỷ đồng và Bắc Ninh 2.730 tỷ đồng.

Đối với dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc, UBND TP. Hà Nội đề xuất Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 27.179 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2030 và ngân sách địa phương, phần còn lại sẽ do nhà đầu tư huy động.

Theo tính toán tại tờ trình này, với mức thu phí khởi điểm là 1.900 đồng/xe tiêu chuẩn/km và có thể tăng lên đến 6.000 đồng/xe tiêu chuẩn/km trong giai đoạn 2056 - 2058, dự án thành phần 3 có thời gian thu phí là 21 năm.

Tin mới lên