Tài chính

Hà Nội: Đôn đốc thu hồi nợ 39 doanh nghiệp nợ thuế lớn

(VNF) - Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế do Cục Thuế Hà Nội thành lập vừa có buổi làm việc trực tiếp với 39 doanh nghiệp nợ thuế, phí và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn, qua đó đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Hà Nội: Đôn đốc thu hồi nợ 39 doanh nghiệp nợ thuế lớn

Hà Nội: Đôn đốc thu hồi nợ 39 doanh nghiệp nợ thuế lớn. (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, Cục Thuế đã rà soát, tổng hợp có 39 doanh nghiệp nợ thuế lớn và kéo dài (gồm 9 đơn vị nợ thuế, phí lớn; 23 đơn vị nợ tiền sử dụng đất; 07 dự án nợ tiền thuê đất). 

Tính đến ngày 20/3/2018, trên địa bàn, có 23 dự án nợ tiền sử dụng đất với số tiền nợ là 3.876 tỷ đồng; 7 dự án nợ tiền thuê đất tại 6 địa bàn quận, huyện, thị xã với số tiền nợ 160 tỷ đồng; 9 doanh nghiệp nợ thuế, phí với tổng số tiền 92 tỷ đồng.

"Ngoài một số trường hợp có khó khăn vướng mắc khi triển khai dự án, phần lớn các doanh nghiệp này đều có dòng tiền, có phát sinh doanh thu nhưng không nộp thuế kịp thời đúng hạn theo quy định", đại diện Cục thuế TP. Hà Nội cho biết.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cũng cho biết Cục thuế TP. Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp cần phải thu xếp dòng tiền sớm nộp các khoản nợ thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định trước khi cơ quan Thuế áp dụng những biện pháp mạnh hơn theo quy định của Luật quản lý thuế.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho hay qua báo cáo của các doanh nghiệp, ngoài một số khó khăn vướng mắc khách quan, cần có sự chỉ đạo của UBND thành phố, sự xem xét tháo gỡ của các sở ngành, thì vẫn còn một số doanh nghiệp ý thức tuân thủ pháp luật về thuế chưa cao, một số doanh nghiệp còn chây ì, dây dưa chưa nộp thuế đúng hạn vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tin mới lên