Tài chính

Hà Nội: Ngành thuế khuyến cáo không nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN từ nay đến 2/4

(VNF) - Để không mất thời gian chờ đợi của người nộp thuế, đồng thời giảm áp lực cho cả người nộp thuế và công chức thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế không nên nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN trong thời gian cao điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2017. Cụ thể là từ nay đến ngày 2/4/2018.

Hà Nội: Ngành thuế khuyến cáo không nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN từ nay đến 2/4

Ảnh minh họa.

Đại diện Tổng cục Thuế mới đây cho biết quy định thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là 31/3 hàng năm. Tuy nhiên, do năm 2018 ngày 31/3 rơi vào thứ 7 nên thời hạn quyết toán thuế sẽ được tính đến ngày 2/4.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, đối với cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào. 

Tuy nhiên, để không mất thời gian chờ đợi của người nộp thuế, đồng thời giảm áp lực cho cả người nộp thuế và công chức thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế không nên nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN trong thời gian cao điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2017. Cụ thể là từ nay đến ngày 2/4/2018.

Cơ quan thuế cũng khuyến cáo các tổ chức trả thu nhập, cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN bằng bản giấy nên nộp hồ sơ quyết toán thuế sớm tránh nộp hồ sơ dồn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Trước đó, theo hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội, đối tượng phải quyết toán thuế TNCN gồm: cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN; tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN.

Đối tượng không phải thực hiện quyết toán thuế gồm: cá nhân không phải thực hiện quyết toán; cá nhân cư trú có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo; cá nhân cư trú đã nộp đủ số thuế TNCN phải nộp trong năm; cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm.

Tổ chức không phải thực hiện quyết toán gồm: tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công; tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN, ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Tin mới lên