Bất động sản

Hà Tĩnh lên phương án xử lý 209 dự án chậm tiến độ, ngừng hoạt động

(VNF) - Đối với 209 dự án chậm tiến độ trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra nhằm xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, ngừng hoạt động, chây ì, cố tình giữ đất và không có năng lực thực hiện.

Hà Tĩnh lên phương án xử lý 209 dự án chậm tiến độ, ngừng hoạt động

Bên trong dự án bệnh viện 227 tỷ đồng 10 năm không xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư và tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 5650/UBND-KT về việc kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dự án đầu tư, phân tích các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho doanh nghiệp, đồng thời phát hiện, xử lý theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ.

Sau thời gian kiểm tra, rà soát sơ bộ các dự án đầu tư trên địa bàn, hiện có 573 dự án cơ bản hoàn thành, đi vào hoạt động; 154 dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thi công xây dựng; 209 dự án chậm tiến độ, ngừng hoạt động hoặc có dấu hiệu vi phạm, cần kiểm tra xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án, đồng thời tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với nhóm dự án đã đi vào hoạt động. 

Nhóm dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thi công xây dựng, tỉnh yêu cầu các địa phương  tiếp tục rà soát, đôn đốc, kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, đúng quy định.

Đối với 209 dự án chậm tiến độ, ngừng hoạt động hoặc có dấu hiệu vi phạm cần kiểm tra xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch & Đầu tư gửi trực tiếp biểu mẫu báo cáo cho các chủ đầu tư để yêu cầu báo cáo về tình hình thực hiện, nguyên nhân của việc chậm tiến độ.

Các dự án không có lý do khách quan, bất khả kháng, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra nhằm xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, ngừng hoạt động, chây ì, cố tình giữ đất và không có năng lực tiếp tục triển khai thực hiện.

Với các dự án có lý do, nguyên nhân khách quan (do vướng mắc về thủ tục pháp lý, bồi thường giải phóng bằng), yêu cầu làm rõ từng nguyên nhân đối với từng dự án cụ thể, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo hoặc phương án giải quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư.

Người đứng đầu chính quyền Hà Tĩnh đặc biệt yêu cầu việc kiểm tra, rà soát 209 dự án chậm tiến độ trên địa bàn phải hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020.

Tin mới lên