Tài chính

Habeco dự kiến lợi nhuận năm nay giảm 36% xuống 310 tỷ đồng

(VNF) - Năm 2019, Habeco dự kiến doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính là 8.270 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 384,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng, giảm 36% so với lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018.

Habeco dự kiến lợi nhuận năm nay giảm 36% xuống 310 tỷ đồng

Habeco dự kiến lợi nhuận năm nay giảm 36% xuống 310 tỷ đồng

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, HoSE: BHN) vừa công bố, năm 2019, Habeco đặt mục tiêu tiêu thụ được 438,1 triệu lít sản phẩm, gồm 434,5 triệu lít bia các loại, còn lại 3,6 triệu lít là nước uống đóng chai UniAqua.

Năm nay, Habeco dự kiến doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính là 8.270 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 384,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng, giảm 36% so với lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018.

Về đường hướng kinh doanh, Habeco cho biết năm 2018 đã cơ cấu lại các công ty thương mại theo hướng hình thành thêm các công ty thương mại khu vực để tăng cường sức cạnh tranh, chẳng hạn, Habeco đã bán hàng trực tiếp cho Công ty TNHH Thương mại bia Hà Nội Thanh Hóa tại thị trường Thanh Hóa, kết quả tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ.

Năm 2019, dự kiến Habeco sẽ tiếp tục phát triển hệ thống các công ty thương mại ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Về mặt thị trường tiêu thụ, Habeco chủ trương giữ vững thị phần tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ (ưu tiên tập trung các thành thị), mở rộng thị phần tại miền Nam và Nam Trung Bộ.

"Ông lớn" ngành bia này cũng dự tính sẽ đưa ra thị trường 2 sản phẩm mới trong quý II/2019.

Về cổ tức, tỷ lệ cổ tức cho năm 2018 là 8% bằng tiền mặt. Năm 2019, tỷ lệ cổ tức mà HĐQT Habeco đề xuất là 10%.

Tại đại hội tới, Habeco sẽ trình cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Chu Thị Mai. Đồng thời, thông qua việc bầu thay thế Kiểm soát viên với ứng viên là ông Trần Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Thạc sỹ Nghiên cứu thị trường và chiến lược Marketing, cử nhân Tài chính tín dụng.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Habeco đạt 484 tỷ đồng, giảm 26,4% so với năm 2017, tương đương giảm 173 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp giảm tới 320 tỷ đồng là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến suy suy giảm lợi nhuận sau thuế của Habeco. Phía Sabeco cho biết, sự suy giảm này là do ảnh hưởng của tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị trường, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 5% làm sản lượng tiêu thụ giảm. Ngoài ra còn do yếu tố giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng.

Chi phí bán hàng tăng 82 tỷ đồng trong năm qua cũng là yếu tố làm suy giảm lợi nhuận. Phía Habeco cho hay đây là hệ quả của việc tổng công ty này bước đầu triển khai tái cơ cấu hệ thống phân phối.

Sở dĩ việc biên lợi nhuận gộp giảm và chi phí bán hàng tăng tổng cộng tới 400 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế của Habeco "chỉ" giảm 173 tỷ đồng là do năm 2018, Habeco ghi nhận tăng doanh thu tài chính và lãi trong công ty liên kết, liên doanh 69,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 41,6 tỷ đồng; thu nhập khác tăng 48 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 69,3 tỷ đồng.

Tin mới lên