Tài chính

HAGL kỳ vọng gần 70% doanh thu năm 2019 đến từ chuối

(VNF) - Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT HAGL đặt mục tiêu doanh thu 5.125 tỷ đồng; trong đó mảng kinh doanh cây ăn trái sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2019 của công ty, dự kiến mang lại 4.401 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,9% trong cơ cấu doanh thu. Sản phẩm chuối dự kiến đạt sản lượng 244.248 tấn, mang lại doanh thu 3.545 tỷ đồng, đóng góp 69,2% trong cơ cấu doanh thu.

HAGL kỳ vọng gần 70% doanh thu năm 2019 đến từ chuối

HAGL kỳ vọng gần 70% doanh thu năm 2019 đến từ chuối

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tại tờ trình đại hội, HĐQT HAGL cho biết từ năm 2016, công ty đã chuyển đổi chiến lược kinh doanh, khẳng định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là ngành trồng trọt với trọng tâm là sản xuất cây ăn trái.

"Phát triển cây ăn trái là hướng đi đúng đắn của Tập đoàn do sản phẩm trái cây có thị trường tiêu thụ rộng lớn, thời gian thu hoạch nhanh và hiệu quả kinh tế cao, qua đó giúp Tập đoàn cân đối lại thanh khoản và vượt qua giai đoạn khó khăn về dòng tiền. Bên cạnh đó, Công ty vẫn duy trì vườn cây cao su cho tương lai trong dài hạn", HĐQT HAGL cho biết.

Năm 2018, ban lãnh đạo HAGL cho hay công ty vẫn kiên trì thực hiện chiến lược đã đặt ra thông qua việc chuyển đổi diện tích cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực khai thác thị trường tiêu thụ trái cây tiềm năng hiện tại là Trung Quốc. Song song đó vẫn tiếp tục chăm sóc khai thác các vườn cây cao su đến tuổi.

Đối với cây ăn trái, công ty đã chuyển đổi một số vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái, nâng tổng diện tích trồng cây ăn trái tính đến nay là 18.675 ha với với các sản phẩm chủ lực gồm chuối, thanh long, xoài, bưởi da xanh, mít và hơn 10 loại cây ăn trái khác. Hiện nay, các loại cây như chuối, thanh long, xoài, mít đã đi vào khai thác.

Đối với cây cao su, trong năm qua, công ty tiếp tục duy trì chăm sóc 47.122 ha cao su.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT HAGL đặt mục tiêu doanh thu 5.125 tỷ đồng; trong đó mảng kinh doanh cây ăn trái sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2019 của công ty, dự kiến mang lại 4.401 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,9% trong cơ cấu doanh thu.

Cụ thể, sản phẩm chuối dự kiến đạt sản lượng 244.248 tấn, mang lại doanh thu 3.545 tỷ đồng, đóng góp 69,2% trong cơ cấu doanh thu. Sản phẩm thanh long dự kiến đạt sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng, đóng góp 11,2% trong cơ cấu doanh thu. Sản phẩm mít dự kiến đạt sản lượng 3.018 tấn, mang lại doanh thu khoảng 129 tỷ đồng, đóng góp 2,5% trong cơ cấu doanh thu. Còn lại là các sản phẩm bưởi, xoài, chanh dây.

Về cao su, HAGL dự kiến năm 2019 thu được 15.081 tấn mủ khô, mang lại doanh thu khoảng 469 tỷ đồng, đóng góp 9,1% trong cơ cấu doanh thu.

Các ngành khác, bao gồm cung cấp dịch vụ, bán căn hộ và bất động sản đầu tư mang lại doanh thu 255 tỷ đồng, đóng góp 5% trong cơ cấu doanh thu.

Năm 2019, HAGL đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 88 tỷ đồng. Đồng thời, trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức cho năm nay.

Tin mới lên