Tài chính

Hai sở giao dịch chứng khoán 'bội thu' mùa Covid-19

(VNF) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán tăng mạnh giúp HNX và HoSE "bội thu" nửa đầu năm 2020.

Hai sở giao dịch chứng khoán 'bội thu' mùa Covid-19

Hai sở giao dịch chứng khoán 'bội thu' mùa Covid-19

Báo cáo tài chính quý II/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đều ghi nhận kết quả kinh doanh rất tích cực.

Cụ thể, đối với HNX, 6 tháng đầu năm nay, sở giao dịch này ghi nhận doanh thu thuần 336 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn doanh thu là từ dịch vụ giao dịch chứng khoán (chiếm tỷ trọng 88%), kế đến là dịch vụ đấu thầu trái phiếu chính phủ (tỷ trọng 4,8%)...

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn lại 289 tỷ đồng, tăng trưởng 31%.

Trong kỳ, HNX cũng ghi nhận 28,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi.

Chi phí tài chính không đáng kể, chi phí bán hàng bằng 0. Chi phí chủ yếu mà HNX phải gánh là chi phí quản lý doanh nghiệp với 87,2 tỷ đồng, tăng 10%; trong đó, quá nửa là phí giám sát nộp về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, còn lại là chi phí nhân viên quản lý và các chi phí khác.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, HNX đạt lợi nhuận trước thuế gần 231 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự HNX, HoSE cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu thuần nửa đầu năm nay ở mức 382 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn doanh thu của HoSE cũng là đến từ dịch vụ giao dịch chứng khoán (chiếm tỷ trọng 85%).

Sau đi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn lại của HoSE là gần 351 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Doanh thu và chi phí tài chính trong kỳ của sở giao dịch này đều ở mức khá thấp, lần lượt 6,3 tỷ đồng và 1,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 117,5 tỷ đồng, tăng 17%. Trong đó, khoảng một nửa là phí giám sát nộp về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kế đó là chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định và các chi phí khác.

Kết thúc 6 tháng năm 2020, HoSE đạt lợi nhuận trước thuế gần 239 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc HNX và HoSE cùng ghi nhận kết quả doanh thu và lợi nhuận tích cực có nguyên nhân quan trọng đến từ sự cải thiện về thanh khoản trên thị trường chứng khoán.

Thống kê của Công ty Chứng khoán VNDirect cho thấy thanh khoản bình quân mỗi phiên trong nửa đầu năm 2020 đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.800 tỷ đồng khi dòng tiền trong nước vào thị trường chứng khoán tăng mạnh.

Trung bình mỗi tháng nửa đầu năm nay, có hơn 25.000 tài khoản chứng khoán được mở mới, tăng tới 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng tài sản của HNX ở mức gần 1.260 tỷ đồng. Trong đó, riêng tiền gửi ngân hàng đã lên tới gần 900 tỷ đồng, gồm 142 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và 757 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Ở "đầu cầu" TP. HCM, HoSE có tổng tài sản gần 2.100 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng ở mức khoảng 1.050 tỷ đồng, gồm 140 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng thuộc khoản mục "Tiền và tương đương tiền" cùng 914 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Một tài sản lớn khác ở HoSE là tài sản cố định với giá trị ghi sổ 568 tỷ đồng.

Tin mới lên