Tiêu điểm

Hé lộ 4 nội dung chính của hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

(VNF) - Ngày 9/5 tới, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến Thủ tướng với doanh nghiệp. Hội nghị sẽ có sự tham dự của Thủ tướng, các Phó thủ tướng. Các Bộ  trưởng, lãnh đạo các bộ, các cơ quan trung ương, địa phương sẽ cùng dự tại các điểm cầu.

Hé lộ 4 nội dung chính của hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp sẽ được tổ chức sáng 9/5

Hội nghị hướng tới một số mục tiêu như: động viên cộng đồng doanh nghiệp trong thời điểm sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19; khơi gợi, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của doanh nghiệp cùng Chính phủ; thể hiện sự cam kết đồng hành và chia sẻ mạnh mẽ của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp…

Hội nghị dự kiến tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề chính. Một là đánh giá chung về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp; ghi nhận, khích lệ các nỗ lực vượt khó, tự lực, tự cường, hỗ trợ lẫn nhau, trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng Chính phủ của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chống dịch.

Hai là đánh giá tác động, khả năng hấp thụ của các chính sách đã được Chính phủ, Thủ tướng, các địa phương ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

Ba là nhận định về các cơ hội, thời cơ phát triển trong bối cảnh mới và thay đổi lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh; khuyến khích doanh nghiệp tái cấu trúc, chủ động sáng tạo phát hiện cơ hội mới, thích ứng với hoàn cảnh mới, nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh để ứng phó linh hoạt với tác động của dịch, từng bước tạo tính tự chủ cho nền kinh tế.

Bốn là các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nêu sáng kiến, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch.

Nội dung thảo luận cần tập trung vào các nội dung như: hình thành chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng mới trong bối cảnh bị đứt gãy các chuỗi cung ứng truyền thống; chủ động khai thác hiệu quả thị trường trong nước; chủ động nguồn cung ứng nguyên vật liệu trong nước để sản xuất kinh doanh; cơ hội cho những ngành nghề tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi số, trang thiết bị, sản phẩm y tế…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Thủ tướng sẽ tổng kết các sáng kiến, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, người dân để nghiên cứu ban hành kế hoạch hành động hoặc nghị quyết của chính phủ nhằm phục hồi nền kinh tế, thích ứng, đổi mới và phát triển.

Tin mới lên