Học thuật

Hiệp hội ngành nghề là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hiệp hội ngành nghề (trade association) là gì?

Hiệp hội ngành nghề là gì?

Hiệp hội ngành nghề (trade association) là tổ chức đại diện cho ích lợi của các doanh nghiệp đang hoạt động trong cùng một ngành kinh doanh.

Hiệp hội ngành nghề (trade association) là tổ chức đại diện cho ích lợi của các doanh nghiệp đang hoạt động trong cùng một ngành kinh doanh. Nó thu thập số liệu thống kê về mức sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu của ngành... để phân phát cho các doanh nghiệp thành viên. Nó cũng tổ chức các diễn đàn để thảo luận về hoạt động kinh doanh và vận động hành lang với các bộ, cơ quan của chính phủ, cơ quan lập pháp về những vấn đề mà họ cùng quan tâm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một số hiệp hội ngành nghề ở Việt Nam:

Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam - Leather, Footwear and Handbag Association.

Hiệp hội Dệt May Việt Nam - Vietnam Textile and Apparel Association.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam - Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers.

Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Hồ Chí Minh - Handicraft and Wood Industry Association of HCMC.

Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam - Vietnam Association for Building Materials.

Tin mới lên