CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động

Địa chỉ: 222 Yersin, Phường Phú Cường,
Điện thoại: 2838125960
Fax: 2838125961
Website: http://www.mwg.vn
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) được thành lập vào ngày 16/01/2009 với vốn điều lệ ban đầu 7.614.000.000 đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ điện thoạt di động, máy tính xách tay, máy tính bảng, đồ điện gia dụng, thiết bị điện tử và thiết bị kỹ thuật số. MWG đã tăng vốn điều lệ lên 1.468.889.740.000 đồng vào tháng 12/2015. Theo báo cáo thường niên 2015 của MWG, Công ty chiếm 30% thị phần điện thoại di động chính hãng và 8% thị phần điện máy chính hãng. Tính tới tháng 10/2016, MWG đang sở hữu và vận hành 2 chuỗi bán lẻ với tổng số 1.102 cửa hàng, bao gồm 929 cửa hàng Thegioididong.com và 173 cửa hàng Điện Máy Xanh. Trong 10 tháng đầu năm 2016, MWG đạt 35.029 tỷ đồng doanh thu và 1.330 tỷ đồng lợi nhuận, trong đó chuỗi Thegioididong.com đóng góp 71% tổng doanh thu.
Sàn giao dịch Nhóm ngành
HSX:MWG Phân phối hàng chuyên dụng

thẾ giỚi di ĐỘng

« 1 2 3 »