Tài chính

Hòa Bình (HBC) sẽ trả cổ tức tổng tỷ lệ 10% trong quý III hoặc quý IV/2022

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố nghị quyết thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ 10%, trong đó 3% là tiền mặt và 7% là cổ phiếu.

Hòa Bình (HBC) sẽ trả cổ tức tổng tỷ lệ 10% trong quý III hoặc quý IV/2022

Hòa Bình (HBC) sẽ trả cổ tức tổng tỷ lệ 10% trong quý III hoặc quý IV/2022. (Ảnh minh họa)

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, tương đương với mỗi cổ đông sẽ nhận được 300 đồng mỗi cổ phiếu. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 245,6 triệu cổ phiếu, số tiền dự chi của HBC khoảng 73,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HBC cũng thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 7%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 7 cổ phiếu mới. Với khoảng 245,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HBC dự kiến phát hành thêm khoảng 17,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty tính tới ngày 31/12/2021. Thời gian chi trả dự kiến vào quý III hoặc quý IV/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Sau khi phát hành thêm, số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên 262,8 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ gần 2.630 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, công ty thông qua kế hoạch phát hành tối đa 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá phát hành và toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ nhằm giảm áp lực tài chính. Thời gian dự kiến trong năm 2022, năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, chốt quý I/2022, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.983 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,6 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 18%.

Năm 2022, HBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 260% so với thực hiện năm 2021. Mức chi trả cổ tức cho cổ đông dự kiến là 5% bằng tiền và/hoặc cổ phiếu.

Đây là kế hoạch đã điều chỉnh giảm so với dự định ban đầu của HBC. Trước đó, công ty chia sẻ tổng doanh thu mục tiêu là 20.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 420 tỷ đồng.

Tin mới lên