Tài chính

Hòa Phát chốt thời gian trả hơn 1.656 tỷ đồng cổ tức năm 2020 vào ngày 11/6

(VNF) - Ngoài phân phối lợi nhuận bằng tiền, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) cũng đồng thời tiến hành trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

Hòa Phát chốt thời gian trả hơn 1.656 tỷ đồng cổ tức năm 2020 vào ngày 11/6

Hòa Phát chốt thời gian trả hơn 1.656 tỷ đồng cổ tức năm 2020 vào ngày 11/6

Theo đó, Tập đoàn Hòa Phát dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% cho các cổ đông (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Với hơn 3,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà Hòa Phát dự chi trong đợt phân phối lợi nhuận này là hơn 1.656 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 là 1/6/2021. Hòa Phát sẽ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông vào ngày 11/6 tới đây.

Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35%, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới. Với tỷ lệ trên, số cổ phiếu Hòa Phát sẽ phát hành để chia cổ tức là gần 1,16 tỷ đơn vị. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát dự kiến tăng từ 33.132 tỷ đồng lên 44.729 tỷ đồng.  

Như vậy, tổng tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tập đoàn Hòa Phát là 40%.

Tính đến cuối năm 2020, số cổ phiếu HPG mà ông Trần Đình Long, chủ tịch HĐQT Hòa Phát nắm giữ là 864 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 26,08%. Ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long, nắm giữ 48 triệu cổ phiếu HPG, tương đương tỷ lệ 1,45%.

Với tổng tỷ lệ sở tại Hòa Phát là 34,97%, ông Trần Đình Long và người liên quan sẽ nhận về hơn 579 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt. 

Được biết, HĐQT Hòa Phát trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 35%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 30%. Tuy nhiên, mức cổ tức được đại hội thông qua là 40%, trong đó tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu được nâng lên 35%.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021 cũng là 40%.

Năm 2021, Tập đoàn Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất mục tiêu là 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 18.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 33,15% và 33,27% so với thực hiện năm 2020.

Chốt quý I, doanh thu thuần của Hòa Phát ghi nhận 31.177 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần lợi nhuận trong quý I/2020.

Sau 3 tháng đầu năm, Hòa Phát đã hoàn thành gần 26% kế hoạch về doanh thu và gần 39% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu HPG mở cửa phiên 17/5 ở mức giá 61.400 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa trị trường ước tính hơn 200.000 tỷ đồng.

Tin mới lên