Tài chính

Hodeco bị phạt và truy thu thuế gần 2,3 tỷ đồng

(VNF) - Tổng số tiền truy thu, tiền phạt thuế và chậm nộp đối với Hodeco là gần 2,3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) cho biết công ty mới đây đã nhận được Quyết định số 6741/QĐ-XPVPHC ngày 8/8/2019 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành thanh tra thuế định kỳ tại Hodeco từ năm 2013 đến hết năm 2018. Qua đó, Hodeco bị truy thu số tiền thuế gần 1,4 tỷ đồng; Số tiền phạt và tiền chậm nộp gần 909 triệu đồng. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt thuế và chậm nộp đối với Hodeco là gần 2,3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu tiền thân là doanh nghiệp nhà nước – Công ty Phát triển nhà được thành lập ngày 29/10/1990 theo Quyết định số 262/QĐ - UB ngày 29/5/1990 của UBND đặc khu - Vũng Tàu - Côn Đảo.

Ngày 3/12/1997, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định số 17/QĐ-UBT về việc thành lập lại doanh nghiệp Công ty Phát triển nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (theo quyết định 388 của Chính Phủ).

6 tháng đầu năm 2019, doanh thu Hodeco đạt 305,6 tỷ đồng, giảm 25%  so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế 38,3 tỷ đồng, giảm 13% lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 37,9 tỷ đồng.

Tin mới lên