Tài chính

HSC lãi 530 tỷ năm 2020, tăng trưởng 23%

(VNF) - Quý IV/2020, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HSC tăng lần lượt 54% và 8%.

HSC lãi 530 tỷ năm 2020, tăng trưởng 23%

HSC lãi 530 tỷ năm 2020, tăng trưởng 23%

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE: HCM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Kết thúc quý IV/2020, HSC đạt doanh thu hơn 514 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2020, HSC ghi nhận doanh thu thuần 1,591 tỷ đồng, tăng 26% so với cả năm 2019 và hoàn thành 123% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2020 đạt 530 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019, hoàn thành 117% kế hoạch cả năm 2020.

Chi tiết hơn, doanh thu phí môi giới đạt 621 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2019 và chiếm 39% tổng doanh thu của HSC. Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 549 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ và chiếm 35% tổng doanh thu HSC.

Cấu trúc doanh thu năm 2020 của HSC

Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 369 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2019 và đóng góp 23% vào tổng doanh thu. Ngoài ra, doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 38 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2019.

Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của HSC đạt 12.488 tỷ đồng, tăng 67% sau một năm.

Tin mới lên