Tài chính tiêu dùng

HSC: MBBank có thể lãi 490 tỷ đồng sau khi bán 49% vốn MCredit cho đối tác Nhật

(VNF) – Theo báo cáo mới nhất của Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), MBBank sẽ lãi 490 tỷ đồng sau thương vụ chuyển nhượng 49% vốn tại MCredit cho đối tác Shinsei Bank.

HSC: MBBank có thể lãi 490 tỷ đồng sau khi bán 49% vốn MCredit cho đối tác Nhật

Trong 5 năm tới, MBBank đặt mục tiêu MCredit sẽ phục vụ hàng triệu khách hàng và đóng góp 5 – 10% vào lợi nhuận.

Ngân hàng MBBank đã ký kết hợp đồng với đối tác chiến lược đến từ Nhật Bản, Shinsei Bank, theo đó MMBank sẽ chuyển nhượng 49% vốn góp MCredit cho ngân hàng này.

Chi tiết cụ thể về thương vụ này vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên, theo ước tính của HSC dựa trên các thông tin từ thị trường, cổ phần MCredit phải được định giá với P/B khoảng 3 lần. Do đó, MBBank có thể sẽ lãi 490 tỷ đồng từ thương vụ này.

Hiện tại MBBank vẫn nắm 50% cổ phần tại MB Shinsei nên lãi từ thoái vốn sẽ được hoạch toán trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối hợp nhất. Nhóm khách hàng không đủ điều kiện vay ngân hàng với quy mô tối đa 100 triệu đồng vẫn thuộc khách hàng mục tiêu của MCredit.

Trong 5 năm tới, MBBank đặt mục tiêu MCredit sẽ phục vụ hàng triệu khách hàng và đóng góp 5 – 10% vào lợi nhuận. Kết thúc quý III/2017, dư nợ cho vay của MCredit vẫn ở mức 400 tỷ đồng.

Ngoài ra, HSC cho rằng, với tỷ lệ vốn cấp 2/vốn cấp 1 hiện tại khoảng 20%, MBBank vẫn còn nhiều dư địa cho phát hành thêm trái phiếu thứ cấp. Đến năm 2019, ngân hàng này vẫn chưa cần phải tăng vốn cấp 1. Còn đến năm 2020, khi các ngân hàng buộc phải tuân thủ theo yêu cầu Basel 2 thì MBBank dự kiến phải huy động vốn trên thị trường và tăng vốn cấp 1 lên khoảng 10%.

Trong năm 2018, HSC dự báo MBBank sẽ đạt lợi nhuận trước thuế 6.457 tỷ đồng, tăng trưởng 25% với giả định tăng trưởng tín dụng trong năm đạt 18% và huy động vốn tăng 14%, chi phí hoạt động tăng 24,4% và trái phiếu VAMC được kỳ vọng sẽ được trích lập hết.

HSC nhận định tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) trong 9 tháng đầu năm tăng 0,76% so với cùng kỳ lên 4,32%, chủ yếu nhờ lợi suất gộp tăng mạnh, tăng 0,71% trong khi đó chi phí vay giảm nhẹ, giảm 0,04%.

Đối với các tài sản sinh lãi, lợi suất từ cho vay khách hàng tăng 0.91% lên 8,68% nhờ tăng trưởng mạnh của cho vay khách hàng cá nhân với lãi suất cao hơn. Lợi suất trái phiếu cũng tăng 0,09% lên 6,51% nhờ tăng kỳ hạn của danh mục đầu tư trái phiếu mặc dù mặt bằng lợi suất trái phiếu có xu hướng giảm. Lợi suất tiền gửi liên ngân hàng cũng tăng 0,92% lên 3,4%.

Về nguồn vốn huy động, chi phí huy động khách hàng tăng nhẹ 0,02% lên 3,45%. Chi phí lãi giấy tờ có giá giảm 1,61% xuống còn 8,5%. MBBank đã phát hành hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý III/2017 với lãi suất từ 8% - 8,4%, theo đó làm giảm bình quân chi phí lãi suất do 2.000 tỷ đồng trái phiếu còn lại là trái phiếu phát hành từ năm 2010 có lãi suất cao hơn, là 12%. Trong khi đó, chi phí vay liên ngân hàng và các nguồn khác giảm với lãi suất bình quân giảm 1,14% còn 6,0%.

Theo ước tính của HSC, MBBank hiện sở hữu 2,9% thị phần cho vay. Ngân hàng này có thế mạnh trong cho vay khách hàng cá nhân và cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ từ nguồn huy động chi phí thấp nhờ tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn cao hơn mức bình quân, đạt 37%. Tỷ lệ NIM sẽ tăng 0,78% lên 4,46% vào cuối năm 2018.

Tin mới lên