Tài chính

Hưng Thịnh Incons (HTN): Quý III, doanh thu tăng 54%, đạt 1.004 tỷ đồng

(VNF) – Doanh thu của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) đã tăng rất mạnh trong quý III/2022, khiến biên lợi nhuận gộp đạt 8,53%.

Hưng Thịnh Incons (HTN): Quý III, doanh thu tăng 54%, đạt 1.004 tỷ đồng

Hưng Thịnh Incons (HTN): Quý III, doanh thu tăng 54%, đạt 1.004 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, HTN có doanh thu thuần 1.004 tỷ đồng; lợi nhuận gộp 85 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 17 tỷ đồng, giảm 18%. Trong khi đó, các loại chi phí tăng khá mạnh: chi phí tài chính tăng 43%, chi phí quản lý tăng 57%. Cộng thêm việc không còn khoản lợi nhuận khác lớn như cùng kỳ năm trước, HTN chỉ có lợi nhuận trước thuế 5,7 tỷ đồng (giảm 80%), lợi nhuận sau thuế 3,4 tỷ đồng (giảm 8,5%).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của HTN đạt 4.249 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 399 tỷ đồng, tăng 33%. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,39%, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ là 8,55%.

Doanh thu tài chính 9 tháng đạt 54 tỷ đồng, 27%, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng 26% đạt 180 tỷ đồng.

Cùng với việc chi phí quản lý tăng 41%, đạt 103 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của HTN chịu sự suy giảm nhẹ (6%) đạt 168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 133 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận của HTN vẫn là mức đáng nể so với các “đại gia” xây dựng khác cùng ngành như Hòa Bình, Coteccons…

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của HTN đạt 8.469 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn đóng góp lớn cho sự tăng trưởng này khi đạt 6.588 tỷ đồng, tăng 20%, chiếm 78% tổng tài sản. Trong khi đó, hàng tồn kho giảm 7%, đạt 1.001 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý III/2022, nợ phải trả của HTN đạt 6.827 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu kỳ. Nợ vay ngắn hạn tăng 26%, đạt 2.479 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.642 tỷ đồng, tăng 8%.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của HTN âm 954 tỷ đồng (cùng kỳ âm 306 tỷ đồng) do tăng các khoản phải thu (1.274 tỷ đồng), chi trả lãi vay và lãi hợp đồng hợp tác đầu tư (115 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư dương 111 tỷ đồng, do thu hồi cho vay và thu lãi tiền gửi/lãi hợp đồng hợp tác đầu tư. Dòng tiền vay/trả tăng mạnh, đạt 3.061 tỷ đồng/2.560 tỷ đồng, tăng 53% và 45%.

 

 

Tin mới lên