Tài chính

IDICO tạm ngưng phương án mua lại cổ phiếu quỹ

(VNF) - Tổng công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) vừa công bố thông tin về việc tạm ngưng và sẽ xem xét thực hiện phương án mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp.

IDICO tạm ngưng phương án mua lại cổ phiếu quỹ

IDICO tạm ngưng phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

Lý do của việc tạm ngưng nay là hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể, nguồn để mua lại cổ phiếu theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán là chưa đảm bảo vì trong năm 2022, IDICO và các Công ty con đã thực hiện chia cổ tức, tạm ứng cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2021. Do đó, đến thời điểm hiện tại, các tài liệu để mua cổ phiếu quỹ vẫn chưa đảm bảo theo quy định.

IDICO cũng cho biết đã có văn bản đề nghị UBCKNN chấp thuận cho công ty được sử dụng BCTC hợp nhất quý III/2022 do công ty tự lập hoặc BCTC hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6 để làm tài liệu chứng minh có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ hoặc đề nghị UBCKNN hướng dẫn để IDICO thực hiện đúng quy định hiện hành.

“Trong thời gian chờ hướng dẫn của UBCKNN, HĐQT thống nhấn tạm ngưng và sẽ xem xét thực hiện phương án mua lại cổ phiếu công ty làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp”, văn bản của IDICO nêu rõ.

Về việc mua lại cổ phiếu quỹ, số lượng và phương án chi tiết chưa được công ty công bố.

Theo báo cáo tài chính mới đây của IDICO, tại thời điểm cuối quý III, công ty không có cổ phiếu quỹ nào. Số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại trên thị trường là gần 330 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng năm 2022, IDC ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh gấp 2 lần cùng kỳ, đạt 7.000 tỷ đồng, lãi ròng 2.100 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ. Với kết quả này, IDC đã hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và vượt 7% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến thời điểm cuối quý III/2022, tổng tài sản IDC đạt 16.200 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và tương đương tiền, các khoản tiền gửi ngân hàng của IDC lên đến gần 2.300 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả hơn 9.863 tỷ đồng, trong đó doanh thu chưa thực hiện ngắn và dài hạn hơn 4.108 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu hơn 6.351,6 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ gần 3.300 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối hơn 1.584 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với đầu năm.

Tin mới lên