Ngân hàng

KEB Hana Bank dự kiến nắm 15% vốn điều lệ BIDV

(VNF) - BIDV dự kiến phát hành 603 triệu cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược nước ngoài là KEB Hana Bank (Hàn Quốc). Nếu phát hành thành công, KEB Hana Bank sẽ sở hữu 15% vốn điều lệ BIDV; trong khi tỷ lệ sở hữu của Nhà nước sẽ giảm từ 95,28% xuống còn 80,99%. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2018 - 2019.

KEB Hana Bank dự kiến nắm 15% vốn điều lệ BIDV

KEB Hana Bank dự kiến nắm 15% vốn điều lệ BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành 603 triệu cổ phần riêng lẻ, tương đương 15% quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành (tương đương tỷ lệ 17,65% vốn điều lệ hiện tại của BIDV). Phương thức phát hành là phát hành riêng lẻ cho 1 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư lần đầu tiên trở thành cổ đông của BIDV.

Phía BIDV cho biết, cổ đông chiến lược nước ngoài là KEB Hana Bank (Hàn Quốc).  "KEB Hana Bank đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV", văn bản của BIDV nêu.

Sau khi hoàn tất phát hành riêng lẻ thành công, cổ đông Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 95,28% xuống còn 80,99%, trong khi KEB Hana Bank sở hữu 15% vốn điều lệ BIDV.

Thời gian phát hành chưa được BIDV "chốt", tuy nhiên ngân hàng có đưa ra thời gian dự kiến là trong năm 2018 - 2019. 

Về kế hoạch sử dụng vốn, BIDV dự kiến sẽ tập trung tái cơ cấu danh mục tín dụng, cho vay các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động có hiệu quả, an toàn; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, SME, doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển, lợi thế cạnh tranh. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư trên thị trường liên ngân hàng, đầu tư và kinh doanh giấy tờ có giá; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, mạng lưới kinh doanh.

Ngoài việc thông qua phương án chào bán cổ phần, văn bản xin ý kiến cổ đông của BIDV còn đề nghị cổ đông ủy quyền cho HĐQT BIDV có quyền quyết định điều chỉnh phương án chào bán theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc nếu thấy cần thiết; được quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần; thực hiện các thủ tục phát sinh...

Văn bản này chắc chắn sẽ được thông qua bởi Nhà nước đang nắm cổ phần chi phối tại BIDV. Đây sẽ là bước đệm để ngân hàng này tiếp tục đàm phán đi đến "chốt" thời gian và mức giá phát hành cho KEB Hana Bank.

Năm 2018, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa 14% theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước giao, lợi nhuận trước thuế hợp nhất kế hoạch đạt 9.300 tỷ đồng. Sau 9 tháng, BIDV đã hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.

KEB Hana Bank là ngân hàng do Chính phủ Hàn Quốc thành lập ngày 30/1/1967 với tên gọi là Ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc (Foreign Exchange Bank of Korea), do phát triển từ bộ phận kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Hàn quốc, với chức năng ban đầu là ngân hàng chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế.

Năm 1968, ngân hàng này đổi tên thành Korea Exchange Bank (KEB). KEB được tư nhân hóa vào năm 1989. Đến ngày 1/9/2015, KEB sáp nhập với Hana Bank và được gọi là KEB Hana Bank. Kể từ ngày 31/12/2015, tổ chức tài chính Hana Financial Group Inc, sở hữu toàn bộ cổ phần của KEB Hana Bank.

Tin mới lên