Ngân hàng

VietinBank lãi trước thuế 7.595 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái

(VNF) - Quý III/2018, lợi nhuận sau thuế của VietinBank đạt 2.330 tỷ đồng, giảm 3,6% so với quý III/2017 do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Lũy kế 9 tháng năm nay, VietinBank lãi trước thuế 7.795 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

VietinBank lãi trước thuế 7.595 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái

VietinBank lãi trước thuế 7.595 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.330 tỷ đồng, giảm 3,6% so với quý III/2017 do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Lũy kế 9 tháng, VietinBank lãi trước thuế 7.795 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đi vào chi tiết, mảng tín dụng - đầu tư (mảng cốt lõi của ngân hàng) ghi nhận 21.947 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong 9 tháng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mảng dịch vụ đem về 1.985 tỷ đồng lãi thuần, tăng 55%; mảng ngoại hối đem về 539 tỷ đồng lãi thuần, tăng 4,3%; mảng mua bán chứng khoán kinh doanh đem về 391 tỷ đồng lãi thuần, tăng 24%.

Đáng chú ý, mảng mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi thuần 102 tỷ đồng, thay vì lỗ thuần gần 98 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2017.

Ngoài ra, các hoạt động khác đem về 1.328 tỷ đồng lãi thuần, tương đương cùng kỳ năm 2017; trong khi thu nhập từ vốn góp, mua cổ phần là 330 tỷ đồng, giảm 50%.

Kết thúc 9 tháng năm nay, lợi nhuận thuần của VietinBank đạt 15.926 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do tăng tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần từ 48% lên 52,3% nên lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 5%, đạt 7.795 tỷ đồng, như đã đề cập phía trên.

Tính đến hết ngày 30/9/2018, tổng tài sản của VietinBank đạt 1.172.517 tỷ đồng, tăng 7,1% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 891.617 tỷ đồng, tăng 12,8%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,36%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của VietinBank đến hết ngày 30/9/2018 ở mức 69.915 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 825.749 tỷ đồng, tăng 9,7%.

Tin mới lên