Thị trường

Khó nhập khẩu phế liệu giấy, ngành giấy ‘cầu cứu’ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

(VNF) - Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về việc cấp phép nhập khẩu phế liệu giấy sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp giấy.

Khó nhập khẩu phế liệu giấy, ngành giấy ‘cầu cứu’ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

Nhập khẩu phế liệu giấy sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp giấy

Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, hiện nay, bao bì giấy là một mặt hàng rất quan trọng và không thể thay thế ở Việt nam với lượng sử dụng hàng năm rất lớn… Nguyên liệu chính để sản xuất bao bì giấy chủ yếu là giấy thu hồi, chiếm đến 85-90% tỷ lệ nguyên liệu đầu vào, có những loại giấy bao bì chiếm đến 100%.

Ngày 17/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất nhưng tình hình thiếu hụt nguyên liệu của các doanh nghiệp ngành giấy vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

Từ cuối tháng 6 đến nay, Hiệp hội Giấy và Bột giấy cho biết, đã gửi nhiều công văn tới các cơ quan quản lý như: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và đề xuất tổng hợp ý kiến báo cáo Chính phủ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ngành giấy, tuy nhiên việc giải quyết thủ tục nhập khẩu và thiếu hụt nguyên liệu của các doanh nghiệp chưa có nhiều thay đổi.

Bên cạnh đó, hiện nhiều doanh nghiệp ngành giấy đảm bảo đủ các điều kiện nhập khẩu giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, đã hết hạn giấy phép nhập khẩu, cần được cấp mới hoặc gia hạn giấy phép đã gửi hồ sơ về Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiều ngày, song vẫn chưa được giải quyết, dù đã quá thời hạn theo quy định.

Hiệp hội Giấy và Bột giấy nhận thấy rằng, việc kéo dài thời gian tồn đọng tại các cảng đối với phế liệu nhập khẩu hiện nay, cộng với việc chậm trễ trong việc gia hạn và cấp mới giấy phép nhập khẩu phế liệu cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, làm cho các doanh nghiệp ngành giấy gặp nhiều khó khăn, gây thiệt hại rất lớn về tài chính và có nguy cơ đóng cửa hàng loạt nhà máy sản xuất, hàng ngàn lao động mất việc làm và ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung ứng giấy bao bì phục vụ xuất khẩu.

Trên cở sở này, Hiệp hội Giấy và Bột giấy đề nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ khẩn trương, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho các doanh nghiệp ngành giấy theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Ngoài ra, ngành giấy cũng đề nghị xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ khẩn trương rà soát và cấp mới giấy phép, gia hạn giấy phép cho các doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định.

Tin mới lên