Hồ sơ VNF

Kỷ yếu Diễn đàn Thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN

(VNF) - Diễn đàn Thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước vừa được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều chuyên gia kinh tế, tài chính hàng đầu

Kỷ yếu Diễn đàn Thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN

Nên giảm tối đa vốn đầu tư nhà nước tại các DNNN để thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển. (Ảnh minh họa)

Theo Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), năng lực cạnh tranh của DNNN còn nhiều hạn chế. Thể hiện rõ trong việc lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của khu vực DNNN phụ thuộc vào một vài doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Điện lực (EVN), Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

Trong khi đó, phần lớn doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách của DNNN lại nằm ở các ngành nghề và lĩnh vực có mức độ cạnh tranh thấp.

Đặc biệt, ở các ngành có mức độ cạnh tranh cao giữa các thành phần kinh tế như thương mại, xây dựng, công nghiệp chế tạo... thì hiệu quả kinh doanh của DNNN là rất thấp, cho thấy áo lực cạnh tranh đã bộc lộ những điểm hạn chế về năng lực cạnh tranh của DNNN.

Trước thực trạng này, yêu cầu cải cách DNNN đang đặt ra ngày càng cấp thiết. Bởi vậy, trong thời gian tới, việc cổ phần hoá, thoái vốn phải càng được xem là nhiệm vụ trọng tâm để tái cơ cấu DNNN.

Quý bạn đọc quan tâm có thể xem toàn văn Kỷ yếu Diễn đàn Thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước của các chuyên gia tại đây.

Tin mới lên