Tài chính

Lãi ròng hơn 1.400 tỷ đồng năm 2019, ROE của Vicostone tiếp tục duy trì ở mức trên 40%

(VNF) - Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2019 của Vicostone đều ở mức rất cao, lần lượt 25,3% và 40,9%. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp ROA của "ông lớn" ngành đá nhân tạo gốc thạnh anh này ở mức trên 20% và ROE ở mức trên 40%.

Lãi ròng hơn 1.400 tỷ đồng năm 2019, ROE của Vicostone tiếp tục duy trì ở mức trên 40%

Lãi ròng hơn 1.400 tỷ đồng năm 2019, ROE của Vicostone tiếp tục duy trì ở mức trên 40%

Theo báo cáo tài chính quý IV/2019 vừa công bố, doanh thu thuần năm 2019 của Công ty Cổ phần Vicostone (HNX: VCS) đạt 5.562 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2018.

Như vậy, Vicostone đã trở lại đà tăng doanh thu cao tương tự năm 2016 và năm 2017, sau khi đã chững lại trong năm 2018.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 1.912 tỷ đồng, tăng 27,8%. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ thêm 1,3 điểm% lên 34,4%.

Trong năm, chi phí tài chính của Vicostone giảm 2,6%, trong khi chi phí bán hàng tăng 54,2% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35,4%.

Mặc dù tăng mạnh nhưng thực tế, tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chỉ chiếm 3,9% doanh thu thuần, nên diễn biến tăng mạnh là không đáng lo ngại.

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Vicostone đạt 1.410 tỷ đồng, tăng 25,5% so với năm 2018.

Nhìn lại, năm 2018, lợi nhuận sau thuế của Vicostone gần như không tăng, trong khi hai năm trước đó đều tăng trên 60%.

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2019 của "ông lớn" ngành đá nhân tạo gốc thạch anh này đều ở mức rất cao, lần lượt 25,3% và 40,9%.

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp ROA của Vicostone ở mức trên 20% và ROE ở mức trên 40%.

 

Tin mới lên