Tài chính

PNJ: Lợi nhuận năm 2019 tăng 25%, hàng tồn kho chiếm 82% tổng tài sản

(VNF) - Chốt năm 2019, PNJ đạt lợi nhuận trước thuế 1.502 tỷ đồng, tăng 24,6% so với năm 2018, dù là mức cao so với mặt bằng chung những vẫn thấp hơn mức tăng 3 năm trước đó. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng 41,3% sau một năm, chiếm tới 81,6% tổng tài sản - mức cao nhất theo dữ liệu từ năm 2012 đến nay.

PNJ: Lợi nhuận năm 2019 tăng 25%, hàng tồn kho chiếm 82% tổng tài sản

PNJ: Lợi nhuận năm 2019 tăng 25%, hàng tồn kho chiếm 82% tổng tài sản

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019.

Theo đó, năm 2019, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 17.000 tỷ đồng, tăng 16,7%, thấp hơn đáng kể mức tăng của năm 2018 và năm 2017 (lần lượt 32,7% và 28,2%).

Tuy nhiên, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện nên tăng trưởng lợi nhuận gộp cao hơn tăng trưởng doanh thu thuần, đạt 24,5%, dù vậy vẫn thấp hơn đáng kể hai năm trước đó.

Chi phí tài chính trong năm tăng 79,1%, trong khi chi phí bán hàng tăng 16,5% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 38,5%.

Tính toán của VietnamFinance cho thấy, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm 10,8% doanh thu thuần của PNJ trong năm 2019, tăng nhẹ so với năm 2018 và đã tăng liên tục kể từ năm 2012.

Chốt năm, PNJ đạt lợi nhuận trước thuế 1.502 tỷ đồng, tăng 24,6% so với năm 2018, dù là mức cao so với mặt bằng chung những vẫn thấp hơn mức tăng 3 năm trước đó.

Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng tài sản của PNJ tăng 33,6% so với hồi đầu năm, đạt trên 8.600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng 41,3% sau một năm, chiếm tới 81,6% tổng tài sản - mức cao nhất theo dữ liệu từ năm 2012 đến nay.

Trong năm, vốn chủ sở hữu của "nữ hoàng trang sức" tăng 22,1% lên 4.574 tỷ đồng.

Tăng trưởng tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) là 66,9%. Nợ vay hiện chiếm 30,4% tổng nguồn vốn của PNJ, trong khi nợ phải trả chiếm 46,8%.

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và vốn chủ sở hữu (ROE) lần lượt đạt mức 13,8% (thấp hơn năm 2018 và năm 2017) và 26% (cao hơn năm 2018 và năm 2017).

Tin mới lên