Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 1/2018

(VNF) – Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 1/2018 tăng lên từ 0,1% đến 0,6% ở kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng. Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi ACB dành cho khách hàng doanh nghiệp tiếp tục được giữ nguyên.

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 1/2018

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 1/2018, tăng lãi suất tại nhiều kỳ hạn.

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng ACB cho khách hàng cá nhân nhận lãi cuối kỳ

Ngân hàng ACB tăng lãi suất tiết kiệm tháng 1/2018 đối với khách hàng cá nhân gửi tiền dưới 200 triệu đồng dao động từ 0,1% đến 0,3% tùy vào từng kỳ hạn.

Cụ thể, ACB tăng lãi suất tiết kiệm khi khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng từ 4,7% lên 4,9%, tăng 0,2% so với cùng kỳ hạn tháng 12. Tiếp đến, ACB tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng từ 4,7% lên 5%, tương đương tăng 0,3% so với cùng kỳ tháng 12.

Cũng trong tháng 1/2018 này, ngân hàng ACB tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng từ 5,0% lên 5,1%, tương đương tăng 0,1% so với tháng 12 vừa qua; tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng hoặc 9 tháng từ 5,5% lên 5,7%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ tháng 12; tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng từ 6,2% lên 6,5%, tương đương tăng 0,3% so với cùng kỳ tháng 12.

Các kỳ hạn còn lại, ACB giữ nguyên mức lãi suất tiết kiệm như niêm yết trong tháng 12 vừa qua.

ACB tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân gửi tiền dưới 200 triệu đồng.

Song song với đó, ngân hàng ACB tăng lãi suất tiết kiệm tháng 1/2018 đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ dao động từ 0,1% đến 0,3% tùy từng kỳ hạn.

Tháng 1/2018, ngân hàng ACB tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng từ 4,8% lên 5%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ hạn tháng 12; tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng từ 4,8% lên 5,1%, tương đương tăng 0,3% so với cùng kỳ tháng 12.

Tiếp đến, ACB tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng từ 5,1% lên 5,2%, tương đương tăng 0,1% so với cùng kỳ hạn tháng 12; tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn gửi tiền 6 tháng hoặc 9 tháng từ 5,6% lên 5,8%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ hạn tháng 12; tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn gửi tiền 12 tháng từ 6% lên 6,2%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ hạn tháng 12.

ACB tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân gửi tiền từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ.

Các kỳ hạn còn lại, ACB giữ nguyên mức lãi suất tiết kiệm như niêm yết trong tháng 12 vừa qua.

Lãi suất tiết kiệm ACB tháng 1/2018 cho khách hàng cá nhân nhận lãi hàng tháng

Ngân hàng ACB tăng lãi suất tiết kiệm tháng 1/2018 đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm dưới 200 triệu đồng dao động từ 0,1% đến 0,3% tùy từng kỳ hạn.

 Cụ thể, ACB tăng lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 2 tháng từ 4,6% lên 4,8%, tăng 0,2% so với cùng kỳ hạn tháng 12; tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng từ 4,9% lên 5,0%, tương đương tăng 0,1% so với cùng kỳ tháng 12.

Cùng với đó, ACB tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn hạn gửi tiền 6 tháng từ 5,4% lên 5,6%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ hạn tháng 12; tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn gửi tiền 9 tháng từ 5,3% lên 5,5%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ hạn tháng 12; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn gửi tiền 12 tháng từ 6% lên 6,3%, tương đương tăng 0,3% so với cùng kỳ hạn tháng 12.

ACB tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân gửi tiền dưới 200 triệu đồng.

Các kỳ hạn còn lại như 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, ACB giữ nguyên mức lãi suất giống như tháng 12.

Ngân hàng ACB tăng lãi suất tiết kiệm tháng 1/2018 đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng từ 0,1% đến 0,6% tùy thuộc vào từng kỳ hạn.

Cụ thể, ngân hàng ACB tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng từ 4,7% lên 5%, tăng 0,3% so với cùng kỳ hạn tháng 12; tăng lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 3 tháng từ 5% lên 5,1%, tương đương tăng 0,1% so với cùng kỳ tháng 12.

Tiếp đến, ACB tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn hạn gửi tiền 6 tháng từ 5,5% lên 5,8%, tương đương tăng 0,3% so với cùng kỳ hạn tháng 12; tăng lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn gửi tiền 9 tháng từ 5,4% lên 5,7%, tương đương tăng 0,3% so với cùng kỳ hạn tháng 12; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn gửi tiền 12 tháng từ 6% lên 6,6%, tương đương tăng 0,6% so với cùng kỳ hạn tháng 12.

ACB tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân gửi tiền từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ.

Đối với các kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng tiếp tục được ACB giữ nguyên.

Tin mới lên