Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 12/2017

(VNF) - Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 12/2017 vẫn giữ nguyên so với tháng 11. Theo đó, lãi suất tiết kiệm ACB dao động từ 1% đến 6,7%; lãi suất tiền gửi ACB dao động từ 0,8% đến 6,6%.

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 12/2017

Lãi suất ngân hàng ACB tháng 12/2017 không có nhiều biến động so với tháng 11 trước đó.

Lãi suất ngân hàng ACB tháng 12 cho khách hàng cá nhân

Tháng 12/2017, ngân hàng ACB giữ nguyên lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cán nhân, theo đó lãi suất tiết kiệm ACB tháng 12 dao động từ 1% đến 6,7%.

Lãi suất tiết kiệm ACB tháng 12 dành cho khách hàng cá nhân nhận lãi hàng tháng

Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm dưới 200 triệu đồng, lãi suất tiết kiệm sẽ dao động từ 1% đến 6,7%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm dưới 200 triệu trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,6%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm là 4,9%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%.

Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm bằng hoặc lớn hơn 200 triệu đồng, lãi suất tiết kiệm sẽ dao động từ 4,7 % đến 6,6%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,7%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,4%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%.

Lãi suất tiết kiệm ACB tháng 12 đối với khách hàng cá nhân nhận lãi hàng tháng.

Lãi suất tiết kiệm ACB tháng 12 dành cho khách hàng cá nhân nhận lãi cuối kỳ

Cũng trong tháng 12 này, ACB tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân khi nhận lãi suất cuối kỳ, theo đó lãi suất dao động từ 4,7% đến 6,9%.

Lãi suất tiết kiệm ACB dành cho khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu

Khách hàng gửi dưới 200 triệu trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,7%; trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiết kiệm 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,2%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%. Khách hàng gửi tiết kiệm 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Lãi suất tiết kiệm ACB dành cho khách hàng gửi tiền bằng hoặc lớn hơn 200 triệu

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm gửi bằng 4,8%. Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%. Khách hàng gửi tiết kiệm 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,6%.

Đồng thời, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,2%; 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,9%; 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, lãi suất tiết kiệm bằng 1%.

Lãi suất tiết kiệm ACB tháng 12 đối với khách hàng cá nhân nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng ACB tháng 12 dành cho khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng ACB quy định lãi suất tiền gửi đối với khách hàng doanh nghiệp trong tháng 12 này từ 4,4% đến 6,6% tùy từng vào kỳ hạn.

Lãi suất tiền gửi ACB dành cho khách hàng doanh nghiệp nhận lãi cuối kỳ

Trường hợp khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng hoặc 2 tháng, lãi suất tiền gửi đều bằng 4,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,8%.

Khách hàng chọn gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,3%. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,9%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,2%. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,4%. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,6%. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,2%. Cuối cùng, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn từ 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,4%.

Ngoài ra, đối với các kỳ hạn ngắn hơn như 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, lãi suất tiền gửi dao động bằng 0,8%.

Lãi suất tiền gửi ACB đối với khách hàng cá nhân nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi ACB dành cho khách hàng doanh nghiệp nhận lãi hàng tháng

Khách hàng gửi tiền tại ACB trong kỳ hạn từ 12 tháng tới 36 tháng sẽ dao động từ đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,7%. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6%. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,1%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,25%. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,8%. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,85%.

Lãi suất tiền gửi ACB đối với doanh nghiệp nhận lãi hàng tháng.

Xem thêm >> Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 12/2017

Tin mới lên