M&A

Lãnh đạo Thuduc House chỉ ra 3 cách ứng phó với các tình huống M&A

(VNF) - Một trong 3 cách ứng phó với các tình huống M&A được lãnh đạo Thuduc House chỉ ra là M&A ngược lại chính đối thủ.

Lãnh đạo Thuduc House chỉ ra 3 cách ứng phó với các tình huống M&A

Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT Thuduc House

Trả lời câu hỏi của cổ đông về tin đồn M&A liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), tại đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức gần đây, đại diện Thuduc House cho rằng hoạt động M&A thường hay diễn ra và phổ biến trên thị trường đặc biệt đối với những công ty niêm yết và nó thường có 2 dạng: một dạng là thù địch và dạng thứ hai là cùng nhau phát triển.

Đối với dạng thù địch thì doanh nghiệp cần phải có những biện pháp để ứng phó phù hợp, còn đối với dạng cùng nhau phát triển thì doanh nghiệp rất hoan nghênh.

Về việc đối phó với những tình huống M&A mà cổ đông đề cập, đại diện Thuduc House đã đưa ra nhận định xu thế chung của thế giới thường sử dụng một trong 3 cách: một là, doanh nghiệp cần ngăn chặn để đối thủ không nâng được tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đến mức chi phối (có thể bằng cách phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phần của cổ đông khác để tăng tỷ lệ sở hữu, hoặc thông tin đến cổ đông để củng cố lòng tin của cổ đông...).

Hai là, thực hiện các biện pháp để đối thủ nhận thấy không còn mục tiêu khi thực hiện chiến lược M&A. Ba là, M&A ngược lại nếu biết rõ đối thủ đó và nếu doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính để thực hiện.

Đại diện Thuduc House cũng cho rằng hoạt động M&A là hiện tượng bình thường của nền kinh tế thị trường và xu hướng chung của nền kinh tế quốc tế và nó xảy ra thường xuyên trên thế giới, đặc biệt đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán khi mà giá cổ phiếu bị chi phối bởi nền kinh tế và nhiều yếu tố liên quan, quan trọng là công ty có những chiến lược đúng đắn, phù hợp để phòng ngừa.

"Đây cũng là một kinh nghiệm trong công tác quản trị mà chúng ta cần phải học tập để rút ra những chiến lược phù hợp nhằm đảm bảo cho sự phát triển ổn định của công ty trong thời gian tới", phía Thuduc House cho biết.

Tin mới lên