Tài chính

Masan MeatLife muốn huy động 7.284 tỷ đồng trái phiếu để tái cấu trúc

(VNF) - Công ty Cổ phần Masan MeatLife (UPCoM: MML) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc huy động vốn cho kế hoạch tái cấu trúc và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi thông qua phát hành trái phiếu.

Masan MeatLife muốn huy động 7.284 tỷ đồng trái phiếu để tái cấu trúc

Masan MeatLife muốn huy động 7.284 tỷ đồng trái phiếu từ cổ đông để tái cấu trúc doanh nghiệp

Masan MeatLife hiện đang vận hành chuỗi giá trị tích hợp trong ngành thịt gồm 3 mảng kinh doanh thịt, thức ăn chăn nuôi và hệ thống trang trại (feed – farm – food hoặc 3F). Tuy nhiên, công ty này cho rằng mỗi mảng kinh doanh trong chuỗi giá trị 3F có những yêu cầu riêng và đòi hỏi sự chuyên biệt hóa.

Để phát triển tốt hơn, Masan MeatLife trình ĐHCĐ phương án tái cấu trúc tách biệt các mảng kinh doanh trong chuỗi 3F này, có thể bao gồm việc tách mảng thức ăn chăn nuôi.

Masan MeatLife cho biết công ty sẽ đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp của các công ty con liên quan đến mảng kinh doanh thịt và tiếp tục đầu tư, mở rộng mảng này.

Theo Masan MeatLife, việc tái cấu trúc doanh nghiệp có thể giúp công ty đạt được doanh thu năm 2025 từ 35.000-45.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% thị phần toàn quốc. Biên lợi nhuận gộp có thể đạt 30-35%, biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT margin) có thể đạt 20-25%.

Để thực hiện được phương án tái cấu trúc trên, Masan MeatLife trình các cổ đông phê duyệt việc phát hành gần 7.284 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ cho các cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 31/8/2021.

Kỳ hạn của lô trái phiếu này là 3 năm, lãi suất 2%/năm, thanh toán 1 lần khi đáo hạn trái phiếu.

Đáng chú ý, gốc của một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu có thể được thanh toán bằng việc Masan MeatLife chuyển quyền sở hữu tới tối đa toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần MNS Feed cho các trái chủ với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Masan MeatLife cho biết bất kỳ trái phiếu nào được thanh toán bằng cổ phần MNS Feed, các phần lãi liên quan đến trái phiếu đó sẽ bị hủy bỏ. Mức giá 10.000 đồng/cổ phần sẽ được điều chỉnh tương ứng nếu MNS Feed phát hành cổ phần để trả cổ tức hoặc phát hành cổ tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, Masan MeatLife cũng thông báo về việc phát hành 273.600 cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty với tỷ lệ phát hành 0,084%.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị cả lô là hơn 2,7 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Masan MeatLife lần lượt đạt hơn 10.231 tỷ đồng và hơn 288 tỷ đồng, tương ứng tăng 42% và tăng 239% so với cùng kỳ năm 2020.

Cổ phiếu MML đóng cửa phiên 10/9 ở mức giá 79.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 25.800 tỷ đồng.

Từ khoá: Masan MeatLife, Masan, MML, MeatDeli,
Tin mới lên