Nhân vật

Mekong Capital bổ nhiệm Tổng giám đốc thứ 4, phụ trách về nhân tài và văn hóa

(VNF) - Mekong Capital vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Giang vào vị trí Tổng giám đốc nhân tài và văn hóa, cùng với 3 Tổng giám đốc hiện tại là ông Chris Freund, ông Chad Ovel và bà Trương Diệu Lê.

Mekong Capital bổ nhiệm Tổng giám đốc thứ 4, phụ trách về nhân tài và văn hóa

4 Tổng giám đốc của Mekong Capital (từ trái trang phải lần lượt ông Chad Ovel, bà Diệu Lê, bà Minh Giang và ông Chris Freund)

Với chức vụ này, bà Minh Giang sẽ phụ trách mảng phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Mekong Capital cũng như tư vấn cho các công ty trong danh mục đầu tư.

Gia nhập Mekong Capital năm 2010, từ vị trí chuyên viên nhân sự, bà Minh Giang đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo đội ngũ hỗ trợ tuyển dụng những vị trí cấp cao cho các công ty trong danh mục tư vấn đầu tư.

Ngoài ra, bà Minh Giang còn đưa ra sáng kiến tổ chức các buổi hội thảo giúp các công ty trong danh mục tư vấn đầu tư vận dụng thực hành, xây dựng hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi.

Thành lập vào năm 2001, Mekong Capital là công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư với bề dày thành tích về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam.

Các quỹ của Mekong Capital đã hoàn thành 35 khoản đầu tư tại Việt Nam, trong đó 26 khoản đã được thoái vốn hoàn toàn. Quỹ đầu tư mới nhất, Mekong Enterprise Fund III (MEF III), đến nay đã công bố 9 khoản đầu tư, bao gồm chuỗi cầm đồ F88, hai công ty giao nhận Nhất Tín và ABA, Nhà hàng Chảo Đỏ, Vàng bạc Đá quý Bến Thành (Precita), Tổ chức giáo dục YOLA, Vua Nệm, Pharmacity và mới đây nhất là chuỗi nhà hàng Pizza 4P’s.

Mekong Capital có đội ngũ hơn 35 nhân viên làm việc toàn thời gian tại Trung tâm hiện thực hóa tầm nhìn TP. HCM, Hà Nội với thời gian làm việc trung bình khoảng 5 năm.

Tin mới lên