M&A

Minh Phú góp thêm 538 tỷ đồng vào 3 công ty con

(VNF) - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa ra thông báo về việc tăng vốn cho 3 công ty con, tổng số tiền góp thêm là 538 tỷ đồng.

Minh Phú góp thêm 538 tỷ đồng vào 3 công ty con

Minh Phú góp thêm 538 tỷ đồng vào 3 công ty con.

Cụ thể, MPC quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Minh Phú từ 30 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng.

Đồng thời, MPC  cũng sẽ tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An từ 180 tỷ đồng lên 440 tỷ đồng.

Còn lại, 220 tỷ đồng sẽ được MPC góp thêm vào Công ty TNHH Thủy sản Minh Phú Kiên Giang, nâng vốn điều lệ của công ty từ 220 tỷ đồng lên 440 tỷ đồng.

Năm 2018, MPC ghi nhận doanh thu 16.925 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 16.852 tỷ đồng năm 2017.

Do chi phí giá vốn giảm nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 2.200 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính giảm 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 129,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 57 tỷ đồng, lên trên 337 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2018, MPC còn gần 306 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng, giảm sâu gần 1.300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó tiền gửi kỳ hạn 3 tháng đến 1 năm cũng tăng gần 290 tỷ đồng, lên thành 513 tỷ đồng.

Nợ phải trả còn 5.368 tỷ đồng, giảm 1.150 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.377 tỷ đồng, giảm 98 tỷ đồng so với đầu kỳ còn vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 853 tỷ đồng, còn 1.190 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng đột biến 126 tỷ đồng, lên mức 898 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 34 tỷ đồng, lên mức 195 tỷ đồng.

Kết quả, MPC báo lãi trước thuế 902 tỷ đồng trong năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 823,6 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2017 và mới hoàn thành 83,2% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 707,5 tỷ đồng.

Ngày mai (2/4), MPC sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 31/5/2019.

 

 

Tin mới lên