Ngân hàng

MSB triển khai phát hành hơn 352 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 15.275 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu.

MSB triển khai phát hành hơn 352 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 15.275 tỷ đồng

MSB triển khai phát hành hơn 352 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 15.275 tỷ đồng

MSB dự kiến phát hành 352,5 triệu cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ 30% để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn sử dụng để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2020 sau khi trích lập đủ các khoản, quỹ theo quy định của pháp luật và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia. Tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của ngân hàng này là hơn 4.775 tỷ đồng.

Sau phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của MSB dự kiến tăng từ 1,175 tỷ lên hơn 1,527 tỷ đơn vị, vốn điều lệ cũng tăng tương đương từ mức 11.750 tỷ đồng lên 15.275 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III này, sau khi MSB nhận được chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, MSB ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 2.896 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2020. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 6,7 lần lên hơn 2.197 tỷ đồng, chủ yếu từ phí dịch vụ đại lý bảo hiểm.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 98% so với cùng kỳ năm 2020 lên gần 200 tỷ đồng.

Ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt lỗ 204 triệu đồng và 8,4 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 81 triệu đồng và lãi hơn 347 tỷ đồng.

MSB báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm hơn 3.119 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 95% kế hoạch đề ra.

Tổng tài sản của MSB tính đến cuối quý II đạt hơn 183.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 86.045 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 91.380 tỷ đồng.

Cổ phiếu MSB mở cửa phiên 4/8 ở mức giá 29.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 34.600 tỷ đồng.  

 

Tin mới lên