Tài chính

MWG nói gì về các tin đồn liên quan đến khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp?

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa lên tiếng đính chính thông tin về các khoản đầu tư ngắn hạn.

MWG nói gì về các tin đồn liên quan đến khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp?

Thế giới Di động (MWG) nói gì về các tin đồn liên quan đến khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp?

Theo MWG, gần đây công ty nhận được một số câu hỏi của cổ đông liên quan đến các tin đồn và những trao đổi thông tin không chính xác trên mạng xã hội về các khoản đầu tư ngắn hạn của MWG.

MWG cho biết trong Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, công ty có khoản mục “Đầu tư tài chính ngắn hạn” với giá trị 8.846 tỷ đồng bao gồm 7.235 tỷ đồng là các khoản tiền gửi tại các ngân hàng uy tín và không có vấn đề về thanh khoản, có thời hạn còn lại từ 1 - 6 tháng và 1.611 tỷ đồng là các khoản đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn.

Theo MWG, trong 1.611 tỷ trái phiếu ngắn hạn: 100% trái phiếu mà công ty đầu tư đến hạn thanh toán trong 1 - 3 tháng tới, đây là những trái phiếu có tài sản đảm bảo và cam kết mua lại từ đơn vị bảo lãnh theo hợp đồng.

Danh mục đầu tư đa dạng từ hơn 10 tổ chức phát hành. Trong đó, 80% không liên quan đến ngành bất động sản, đây là trái phiếu của các ngân hàng quốc doanh, doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực tài chính, sản xuất, dịch vụ.

100% trái phiếu hoàn toàn không có mối quan hệ nào với các doanh nghiệp/tập đoàn và các ngân hàng/công ty chứng khoán đang được điều tra hay nhắc đến gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến các sai phạm trong phát hành trái phiếu.

“Công ty sẽ xử lý các hành vi tung tin đồn thất thiệt, xuyên tạc, bịa đặt gây thiệt hại cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”, MWG nhấn mạnh.

MWG trước đó đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu thuần 9 tháng là 102.816 tỷ đồng, lãi sau thuế 3.483 tỷ; tăng lần lượt 18% và 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với mục tiêu đề ra đạt 140.000 tỷ doanh thu và 6.350 tỷ lợi nhuận sau thuế, MWG đã thực hiện được 73% chỉ tiêu doanh thu và đạt 55% con số lợi nhuận năm sau 3 quý.

Trong tổng doanh thu 9 tháng, chuỗi Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh đóng góp lần lượt 27.000 tỷ đồng và 54.000 tỷ đồng, chiếm 79% tổng doanh thu của công ty. Tổng doanh thu luỹ kế 9 tháng của 2 chuỗi này cũng tăng 27% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Trong 9 tháng, chuỗi Bách Hoá Xanh mang về xấp xỉ 20.000 tỷ đồng, tương đương 19,4%. Phần còn lại đến từ mảng kinh doanh khác.

Bên cạnh đó, doanh thu online luỹ kế 9 tháng tăng trưởng 52% so với cùng kỳ, chiếm 14% tổng doanh thu của MWG. Trong đó, tỷ trọng đóng góp doanh thu của kênh online đối với chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh là 17% và Bách Hoá Xanh là 3%.

Tính riêng quý III, MWG ghi nhận 32.012 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 907 tỷ đồng; tăng lần lượt 31% và 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi thuần đạt 2,83% quý III và 3,38% trong 9 tháng.

MWG cho biết trong quý III, công ty đã hoàn tất hạch toán những chi phí phát sinh một lần liên quan đến quá trình tái cấu trúc của Bách Hoá Xanh. Do đó, lợi nhuận trong quý IV dự kiến sẽ cải thiện so với quý III.

Đối với việc tái cơ cấu nợ, MWG cũng chuyển một phần nguồn tài trợ vốn lưu động từ nợ ngắn hạn sang dài hạn. Các khoản vay dài hạn đến hạn phải trả trong quý IV đã được công ty chuẩn bị sẵn sàng nguồn tiền để trả. Khoản vay dài hạn mới (đáo hạn năm 2025) đã hoàn tất giải ngân cuối quý III.

Trong quý IV, công ty cũng cho biết sẽ tạm dừng mở mới cửa hàng ở tất cả các chuỗi (ngoại trừ một số ít cửa hàng thử nghiệm hoặc các cửa hàng mang lại lợi nhuận ngay). Đồng thời, công ty cũng rà soát, cắt bỏ mọi thứ không hiệu quả, tiếp tục tối ưu vận hành, kiểm soát chặt hàng tồn kho ở tất cả các chuỗi.

Ban lãnh đạo MWG đã đưa ra các kịch bản của thị trường và các biến động bất lợi có thể có trong ngành nghề mà công ty đang hoạt động gồm tác động của lạm phát đến sức mua của người tiêu dùng (đặc biệt đối với các mặt hàng không thiết yếu) và chi phí đầu vào và chi phí tài chính tăng cùng với rủi ro chuỗi cung ứng, rủi ro tỷ giá.

MWG cũng đặt mục tiêu nỗ lực để tăng trưởng dương năm 2022 và trên hết là bảo vệ dòng tiền hoạt động.

Tin mới lên