Tài chính

Năm 2017, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu 80.000 tỷ

(VNF) – Vingroup đặt kế hoạch doanh thu 80.000 tỷ cho năm 2017, tăng 38,9% so với năm 2016, đồng thời đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế khoảng 3.000 tỷ đồng. Vingroup cũng tính trình kế hoạch giữ lại toàn bộ lợi nhuận để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu 80.000 tỷ

Vingroup đặt kế hoạch doanh thu 80.000 tỷ cho năm 2017, tăng 38,9% so với năm 2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (Vingroup) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017, theo đó, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 80.000 tỷ đồng, tăng 38,9% so với năm 2016.

Năm 2016, Vingroup đạt mức doanh thu thuần là 57.614 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2015. Trong đó, mức tăng doanh thu ấn tượng nhất là từ lĩnh vực bán lẻ tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và các cửa hàng bán lẻ khác tăng 115% so với năm ngoái và đạt mức doanh thu 9.248 tỷ đồng.

Các lĩnh vực khác cũng đạt được mức doanh thu ấn tượng như: doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 37.296 tỷ đồng, tăng 76%; doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 3.322 tỷ đồng, tăng 25%; doanh thu dịch vụ khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 4.257 tỷ đồng, tăng 49%; doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 1.093 tỷ đồng, tăng 42%; và doanh thu từ hoạt động giáo dục đạt 713 tỷ đồng, tăng 39%.

Về lợi nhuận, Vingroup đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017 là khoảng 3.000 tỷ đồng, giảm 14,6% so với con số 3.513 tỷ đồng của năm 2016.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, Vingroup cũng sẽ trình lên đại hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Cụ thể, theo nội dung tờ trình, dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2016 của Vingroup trên BCTC riêng là 510.040.335.377 đồng và trên BCTC hợp nhất là 942.345.253.453 đồng, HĐQT Vingroup đề xuất trích 5 tỷ đồng vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Vingroup; toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ được để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Vingroup.

Theo báo cáo tình hình triển khai dự án của Vingroup, tập đoàn này hiện đang triển khai 8 dự án trọng điểm, bao gồm: dự án Vinhomes Gardenia (tổng mức đầu tư 4.850 tỷ); dự án Vinhomes Green Bay (4.991,9 tỷ); dự án Vinhomes Skylake (3.786 tỷ); dự án Vinhomes Melodia (4.782,2 tỷ); dự án Vinhomes Riverside The Harmony (4.877 tỷ); dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng (4.950 tỷ); dự án Vinhomes Dragon Bay (12.018 tỷ); dự án Vinhomes Central Park (37.712 tỷ). Nhiều dự án, hạng mục thuộc nhiều dự án đang thi công vượt tiến độ kế hoạch.

Tin mới lên