Tài chính

Năm 2022, Kido đặt mục tiêu lãi 900 tỷ, chia cổ tức tỷ lệ 10%

(VNF) - Năm ngoái, lợi nhuận trước thuế của Kido đạt 680 tỷ đồng, tăng 63% cùng kỳ và hoàn thành 85% chỉ tiêu đề ra. Với kết quả này, Kido trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó dành khoảng 151 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% cho cổ đông.

Năm 2022, Kido đặt mục tiêu lãi 900 tỷ, chia cổ tức tỷ lệ 10%

Năm 2022, Kido đặt mục tiêu lãi 900 tỷ, chia cổ tức tỷ lệ 10%

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến diễn ra vào ngày 23/3 tới tại TP. HCM.

Trong đó, Kido dự kiến trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, với doanh thu thuần mục tiêu 14.000 tỷ đồng, tăng 33,3% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế mục tiêu 900 tỷ đồng, tăng 32,4%. Kido phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 10% cho cổ đông.

Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2021, Kido ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.501 tỷ đồng, tăng 26% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận gộp đạt 2.054 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 680 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng ở mức 16% và 63%.

Với kết quả này, Kido đã hoàn thành 91% kế hoạch về doanh thu và 85% kế hoạch về lợi nhuận.

Trong cơ cấu doanh thu của Kido, mảng dầu ăn đóng góp tỷ trọng lớn nhất, khoảng 85% tương ứng đạt 8.900 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2020. Ngành hàng lạnh mang về 1.533 tỷ đồng doanh thu và tăng 18,4% so với năm trước đó, còn lại là các ngành khác.

Tính đến 31/12/2022 Tập đoàn Kido còn 1.787 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 75 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 104 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu và 2.970 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Với kết quả đạt được, Kido trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó dành khoảng 151 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% cho cổ đông.

Mới đây, Star Pacifica Pte. Ltd, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore, đã mua vào 3,12 triệu cổ phiếu KDC trong phiên 24/2, nâng số lượng cổ phiếu KDC nắm giữ từ hơn 12,5 triệu đơn vị lên hơn 15,6 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tăng tương ứng từ 4,97% lên 6,21%. Sau khi đưa tỷ lệ sở hữu vượt mức 5%, Star Pacifica chính thức trở thành cổ đông lớn của Kido.

Tạm tính theo giá giao dịch trung bình của KDC phiên 24/2, số tiền mà Star Pacifica bỏ ra để gia tăng sở hữu tại Kido có thể lên tới 169 tỷ đồng.

Tin mới lên