Tài chính

Nam Tân Uyên rót hơn 200 tỷ cho 2 dự án khu công nghiệp tại tỉnh Bình Phước

(VNF) - Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa ban hành nghị quyết về việc mua cổ phiếu phát hành thêm tại hai đơn vị liên kết là Công ty Cổ phần khu công nghiệp Cao su Bình Long và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú nhằm đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu cho việc thực hiện hai KCN tại Bình Phước của hai đơn vị này.

Nam Tân Uyên rót hơn 200 tỷ cho 2 dự án khu công nghiệp tại tỉnh Bình Phước

Nam Tân Uyên rót hơn 200 tỷ đồng cho 2 dự án KCN tại tỉnh Bình Phước.

Nam Tân Uyên vừa có thông báo về việc sẽ mua 8,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (mã chứng khoán: MH3) và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú với giá trị lớn hơn 50% vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp.

Theo công ty, việc này nhằm đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu cho việc thực hiện các dự án mở rộng KCN Minh Hưng III - giai đoạn II và KCN Bắc Đồng Phú - giai đoạn II theo nội dung tờ trình của tổng giám đốc. Được biết, cả 2 dự án này đều nằm tại tỉnh Bình Phước. 

Cụ thể, Nam Tân Uyên mua gần 4,4 triệu cổ phiếu của KCN Minh Hưng III – giai đoạn 2 với giá 28.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị là hơn 123 tỷ đồng, thời gian thực hiện là trước ngày 12/8.

Đối với cổ phiếu của KCN Bắc Đồng Phú – giai đoạn II, công ty sẽ mua 4 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị là 80 tỷ đồng, thực hiện trong quý III - IV năm nay.

Như vậy, Nam Tân Uyên sẽ chi tổng cộng hơn 203 tỷ đồng cho thương vụ này với nguồn vốn là vốn chủ sở hữu sau khi phân phối lợi nhuận năm 2021, căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nam Tân Uyên cũng giao người đại diện vốn của công ty tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú thông qua HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú để trình các cấp thẩm quyền thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo đúng quy định.

Về tình hình kinh doanh, Nam Tân Uyên trước đó đã công bố báo cáo tài chính quý II/2022 ghi nhận doanh thu tăng 39% lên 82 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 41% lên 71 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước).

Lợi nhuận gộp trong quý II tăng 49,8% so với cùng kỳ lên 63 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 26% lên 36 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10% lên 8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu đạt 135 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế giảm 6% về 153 tỷ đồng.

Được biết trong năm 2022, Nam Tân Uyên đặt kế hoạch tổng doanh thu 654 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 263 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 58,2% kế hoạch lợi nhuận năm.Ngoài ra, công ty cũng dự kiến làm các thủ tục để chuyển sàn niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE.

Tin mới lên